| Print

Čečínska Potoň - rozšírenie ťažby štrkopieskov pri Malom Dunaji

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 1.11 lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa; ťažba štrkopiesku a piesku 14.2 Zásahy do územia, ktoré môžu spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Stavba svojou činnosťou podmieňuje využitie pozemkov vo vlastníctve investora pre účely ťažby štrkov a štrkopieskov.
 • Betroffene Gemeinde: Horná Potôň (okres: Dunajská Streda)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: Bel-Trade, spol. s.r.o. Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36522163
 • Genehmigungsbehörde: OU Dunajská Streda
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Hydrop, Ing. Hrúziková, Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  04.12.2002