| Print

Camfil Farr s.r.o. - závod na výrobu vzduchových filtrov Levice-Géňa

 • Gesetz: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Vybudovanie nového závodu na výrobu vreckových filtrov na báze skleného a syntetického vlákna používaných v rôznych ventilačných systémoch, v areáli priemyselného parku Levice-Géňa.
 • Betroffene Gemeinde: Levice (okres: Levice)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad ŽP Levice
 • Projektwerber: Camfil Farr s.r.o., Hlavné nám.5, 81101 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36650935
 • Genehmigungsbehörde: Mesto Levice
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.