| Print

Bytový dom - Ul. J. Stanislava, Bratislava, Dlhé Diely

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Návrh rieši lokalizáciu jedného objektu bytového domu v nadväznosti na komunikáciu v ul. J. Stanislava ako súčasť novej zástavby.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Karlova Ves (okres: Bratislava IV)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: STAV - TRADE, spol. s.r.o. Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.