| Print

Bytový dom na Perneckej ulici, Bratislava - Karlova Ves

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Výstavba malopodlažného bytového domu s 24 bytovými jednotkami, garážami umiestnenými na 1. NP.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Karlova Ves (okres: Bratislava IV)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: Investment Consulting International, spol. s.r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35696826
 • Genehmigungsbehörde: MĆ Bratislava - Karlova Ves
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.