Preskočit na obsah
| Print

BYTOVÝ DOM – DISCOVERY TOWER, Mlynské nivy, Bratislava

 • Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Vybudovanie výškového bytového domu, ktorý je riešený ako výšková budova na suterénnej podnoži
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Projektwerber: CKM Reality s.r.o., Einsteinova 9, 851 01 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36326194
 • Genehmigungsbehörde: 1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o žp, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek žp, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
  2. MČ Bratislava – Ružinov, stavebný úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.03.2017
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie ARTPLAN spol s r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  10.03.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.05.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  19.05.2017
  29.06.2017