| Print

Bytový dom - Cesta na Kamzík, Bratislava

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom hodnotenej činnosti je vybudovanie viacpodlažného obytného domu.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Projektwerber: Penzión,stavebné družstvo, E.Belluša 6752/4,921 01 Piešťany
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36224057
 • Genehmigungsbehörde: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.