| Print

Bytové a rodinné domy Svätý Jur - Kačačnice

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zámeru je rozšíriť ponuku bývynia v meste Svätý Jur, v lokalite Kačačince vybudovaním nových bytových a rodinných domov, s celkovým počtom 245 bytových jednotiek, s prislúchajúcou technickou infraštruktúrou a občianskou vybavenosťou.
 • Betroffene Gemeinde: Svätý Jur (okres: Pezinok)
 • Projektwerber: SIBAREAL s.r.o., Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35830174
 • Genehmigungsbehörde: Mestský Svätýá Jur
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.