| Print

Bytové jednotky (Poronda, Výhon) - Zavar

  • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

  • Betroffene Gemeinde: Zavar (okres: Trnava)
  • Projektwerber:
  • ID-Nr. des Projektwerbers:
  • Genehmigungsbehörde:
  • Dokumente

    Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.