Preskočit na obsah
| Print

Belá celoobecná kanalizácia a ČOV

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Odvedenie a čistenie komunálnych odpadových vôd z obce Belá.
 • Betroffene Gemeinde: Belá (okres: Nové Zámky)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: Obec Belá
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00308781
 • Genehmigungsbehörde: OU Nové Zámky
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie EKOCONSULT spol. s.r.o.
  Právoplatné rozhodnutie
  01.07.2002