| Print

BD Tehelná ulica

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: predmetom posudzovanej činnosti je výstavba obytného priestoru na Tehelnej ulici v intraviláne Mesta Nitra. Celková podlahová plocha bytov predstavuje 12 000 m2, počet parkovacích miest do 300 stojísk
 • Betroffene Gemeinde: Nitra (okres: Nitra)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Projektwerber: Dynamik Real 2, s.r.o., Štúrova 22, 949 01 Nitra
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 47241462
 • Genehmigungsbehörde: OU NR, Mesto Nitra
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.05.2020
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  06.05.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  03.07.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  07.08.2020