| Print

Automobilový priemyselný park Lozorno - Hala A - zmena účelu

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 7.7 Strojárska alebo elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom je rekonštrukcia časti jestvujúceho objektu haly
 • Betroffene Gemeinde: Lozorno (okres: Malacky)
 • Projektwerber: Coproject a.s.,Súkenícka 13, 821 09 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35779781
 • Genehmigungsbehörde: Obec Lozorno
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.