| Print

Automatická závesová linka Ni-Zn - zmena používaných chemických látok

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetná zmena navrhovanej činnosti súvisí s už posúdeným zámerom navrhovanej činnosti v rámci inštalácie technológie povrchových úprav - dvojradovej linky pre pokovovanie alkalických Zn-Ni vrátane príslušenstva do existujúcej priemyselnej haly, ktorá bude stavebne upravená.
 • Betroffene Gemeinde: Vráble (okres: Nitra)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: TESGAL, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 34137025
 • Genehmigungsbehörde: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  13.11.2019
  Text oznámenia o zmene
  13.11.2019

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien