| Print

Automatická závesová linka Ni-Zn

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Inštalácia technológií povrchových úprav.
 • Betroffene Gemeinde: Vráble (okres: Nitra)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: TESGAL, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 34137025
 • Genehmigungsbehörde: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.11.2018
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie EnvIdeal s.r.o.
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  27.11.2018

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  15.04.2019

  Öffentliche Erörterung

  malá zasadacka na 1. poschodí Mestského úradu vo Vrábloch 17.04.2019 o 14:00

  Abschließender Standpunkt

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.09.2019
  Právoplatné záverečné stanovisko
  08.11.2019

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien