| Print

Automatická závesová linka Ni-Zn

  • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
  • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen