| Print

Areál dopravných služieb ESSO, Budča, okres Zvolen

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete 9.12 Podzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Vybudovanie a prevádzka dopravno-obslužných zariadení ESSO.
 • Betroffene Gemeinde: Budča (okres: Zvolen)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: ESSO Slovesnko, spol. s.r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31362737
 • Genehmigungsbehörde: Ministerstvo životného prostredia, OU Zvolen
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing.arch. Blažena Kováčová
  Právoplatné rozhodnutie
  29.11.2002