| Print

Administratívno-výrobný komplex firmy DRU, a.s. Zvolen

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Výstavba nového administratívno-výrobného komplexu firmy DRU.
 • Betroffene Gemeinde: Zvolen (okres: Zvolen)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: DRU a.s.Zvolen
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36033863
 • Genehmigungsbehörde: MÚ Zvolen
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.