| Print

„Územný plán obce Radava – Zmeny a doplnky č. 1“ /Spoločný územný plán obcí Hul a Radava /

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Bereich: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen