| Print

„Rekonštrukcia existujúcich rozvodov tepla a výstavba nových prepojov v rámci sústavy centrálneho zásobovania teplom, Topoľčany“

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen