| Print

MOBILNÝ DRVIČ NA RECYKLOVANÉ KAMENIVO – Vlachy

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom navrhovanej činnosti je možnosť umiestnenia (v čase nečinnosti - parkovanie) strojnotechnologickej časti mobilného čeľusťového drviča v obci Vlachy, k.ú.Vlachy, okres Liptovský Mikuláš. Predmetom navrhovanej činnosti je činnosť novej modernej technológie mobilného čeľusťového drviča, kvalitatívne a ekonomicky úspornejšiu technológiu, ktorej výrobná kapacita bude max.40 t drvenej zmesi za hodinu. Výstupný produkte má zrnitosť v rozsahu 20-120 mm, v závislosti od nastavenia čeľustí. Drvička má pásový podvozok
 • Betroffene Gemeinde: Vlachy (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad ŽP Liptovský Mikuláš
 • Projektwerber: Jozef Frič, Liptovská Osada 24, 034 73 Liptovská Osada,
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 33025851
 • Genehmigungsbehörde: OU-LM-OSZP
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.11.2019
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie RTCplus, s.r.o., Nábrežie J.Kráľa 4359, Liptovský Mikuláš
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  15.11.2019
  15.11.2019