EN | SK | DE | Print

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Okružná, Zmeny a doplnky č. 1/2018
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 23.10.2018
Rozšírenie zberu odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infrastruktur 23.10.2018
Linka na výrobu hlavových opierok PIP 2
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Sonstige Industriebranchen 23.10.2018
Aglomerácia Krompachy - dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu (08/2018)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Gelnica Spišská Nová Ves Wasserwirtschaft 23.10.2018
Územný plán mesta Lučenec- Zmeny a doplnky č. 34
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec Poltár podla § 4, ods. 2 23.10.2018
IBV Borovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infrastruktur 23.10.2018
Pivovar Čierny kameň
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok Lebensmittelindustrie 23.10.2018
Areál AGROŠTÍT Farma Spišské Vlachy, s.r.o. - Pivovar
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Spišská Nová Ves Lebensmittelindustrie 23.10.2018
Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Trenčín Verkehr und Telekommunikation 23.10.2018
Územný plán obce Dolná Tižina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 23.10.2018
ÚPN O Šarišské Bohdanovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 1 23.10.2018
Športová strelnica - Gemerská Poloma
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Rožňava Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 23.10.2018
Územný plán obce Lúč na Ostrove – Zmeny a doplnky č. 3
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 23.10.2018
OC Kaufland Šamorín- Prístavba a úprava vnútorných priestorov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 23.10.2018
CTPark Žilina, Gbeľany – SO 03 Hala ZG3
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 23.10.2018
Zmena 5 Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Trnavský Senec Dunajská Streda Verkehr und Telekommunikation 22.10.2018
Protipovodňová ochrana obce Rovné
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Humenné Wasserwirtschaft 22.10.2018
Územný plán obce Ostrov - Zmeny a doplnky 3/2018
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 22.10.2018
Južné mesto – Zóna AB1 – AB4, Bratislava – Petržalka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava V Infrastruktur 22.10.2018
AUTOCENTRUM RENAULT, DACIA Dunajská Streda
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 22.10.2018
Recyklačné centrum Krupina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Krupina Baustoffindustrie 22.10.2018
Územný plán sídelného útvaru Staré Hory, Zmeny a doplnky č. 12
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 22.10.2018
Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (zmena č. 2)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Detva Lučenec Verkehr und Telekommunikation 22.10.2018
Skládka odpadov Ľubica na odpad, ktorý nie je nebezpečný
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Infrastruktur 22.10.2018
OBJEKT Č. 34 - INŠTALÁCIA HĹBKOTLAČOVÉHO STROJA HELIOSTAR“ S
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Sonstige Industriebranchen 22.10.2018