EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
KOMPLEX BÝVANIA A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI, Saratovská ulica, Bratislava
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 27.04.2018
PRVÁ RADOVÁ
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Zlaté Moravce Infrastruktur 27.04.2018
Malý Cetín - rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 44,570 - 46,510
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Wasserwirtschaft 26.04.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Žilina Infrastruktur 26.04.2018
ÚZEMNÝ PLÁN obce Kolta - ZMENY A DOPLNKY č. 1/2018
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 26.04.2018
Územný plán obce Dolná Tižina
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 26.04.2018
Vinárstvo STREKOV 1075
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Lebensmittelindustrie 26.04.2018
Zmeny a dopnky 04/2017 - obec Madunice
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2 26.04.2018
Územný plán obce Dvorníky - zmeny a doplnky č. 2
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2 26.04.2018
Čechynce - rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 46,510 - 48,456
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Wasserwirtschaft 26.04.2018
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Brunovce
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 26.04.2018
Územný plán mesta Poprad - Zmena a doplnok 2017
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 26.04.2018
AD ASTRA - zvieracie krematórium
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Pezinok Polnohospodárska a lesná výroba 26.04.2018
Územný plán mesta Dolný Kubín - Zmeny a doplnky č.4
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Dolný Kubín Námestovo podla § 4, ods. 2 26.04.2018
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bystričany 2018 - 2027
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Prievidza podla § 4, ods. 2 26.04.2018
Rybníky pod priehradou
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Krupina Polnohospodárska a lesná výroba 26.04.2018
Čechynce - rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 46,320 - 48,320
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Wasserwirtschaft 26.04.2018
Malý Cetín - rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 44,330 - 46,320
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Wasserwirtschaft 26.04.2018
Zber a výkup druhotných surovín
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Humenné Infrastruktur 26.04.2018
Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN - O Potvorice
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 1 26.04.2018
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Kostolná - Záriečie
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 26.04.2018
Povrchová úprava hliníkových výrobkov eloxovaním, linka II
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Bytča Hüttenwesen 25.04.2018
Strip Mall – Panónska cesta – Južné Mesto – Zóna A – Bratislava Petržalka
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava V Infrastruktur 25.04.2018
DONAUCHEM centrum
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Senec Infrastruktur 25.04.2018
Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky - Kežmarská cesta II
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 2 25.04.2018