EN | SK | DE | Print

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Vajnorská, Bratislava
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava III Infrastruktur 15.02.2019
Územný plán obce Drábsko, Zmeny a doplnky č. 5
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 15.02.2019
Priemyselný areál Žarnovica – výstavba tepelného a elektrického zdroja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Energieindustrie 15.02.2019
Obchodné centrum Bytča- Thurzove sady
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Bytča Infrastruktur 15.02.2019
Územný plán mesta Košice
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV podla § 4, ods. 1 15.02.2019
Stredisko výroby asfaltových zmesí
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Michalovce Baustoffindustrie 15.02.2019
Technická rekultivácia lomu Ložisko Varín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 15.02.2019
Obytný súbor FIM
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Infrastruktur 15.02.2019
Nová skládka odpadov, Rajec - Šuja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Žilina Infrastruktur 15.02.2019
Zberné naftové stredisko Dúbrava – zapojenie sond Jakubov 63 a 64
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 14.02.2019
Doplnenie vstupných surovín do BPS Lipová 1 s.r.o. o odpady kategórie ostatné
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 14.02.2019
Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr. Nitra-Čermáň-Rz. 110 kV Veľký Ďur
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky - Energieindustrie 14.02.2019
Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2019, zmena č. 11
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 14.02.2019
Zariadenie na zber odpadov Humenné, ul. Osloboditeľov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Humenné Infrastruktur 14.02.2019
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Dulvoa Ves
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 14.02.2019
Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Verkehr und Telekommunikation 14.02.2019
Futbal Tatran aréna v Prešove
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 14.02.2019
Územný plán obce (ÚPN-O) Kameničany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Ilava podla § 4, ods. 1 14.02.2019
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov – doplnenie nových druhov zhodnocovaných odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infrastruktur 14.02.2019
Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Košice II Infrastruktur 14.02.2019
Polyfunkčný komplex Dlhé Diely
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 14.02.2019
Spätná rekultivácia dočasne odnímanej pôdy na "Ťažbu štrkov v dobývacom priestore č. 1 lokalita SIHOŤ, Kotešová -Oblazov"
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Bytča Infrastruktur 14.02.2019
Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surivín - Bátovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infrastruktur 14.02.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov-Nitra, Pražská
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infrastruktur 14.02.2019
Budova pre obchod a služby
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Žarnovica Infrastruktur 12.02.2019