EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky 08/2019 Územného plánu obce Drahovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Hlohovec Piešťany podla § 4, ods. 1 12.12.2019
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 12.12.2019
Územný plán obce Bziny - Zmeny a doplnky č.1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Dolný Kubín podla § 4, ods. 2 12.12.2019
Poráč - malá vodná nádrž
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Anderweitiger Grund für die Beendigung der Prüfung
Košický Spišská Nová Ves Wasserwirtschaft 12.12.2019
Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 12.12.2019
Dobrá - zariadenie na zber odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Infrastruktur 12.12.2019
Výrobňa betónovej zmesi – Compaq Elkomix, Galanta – KAJAL
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Baustoffindustrie 12.12.2019
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov TEMAX, spol. s r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 12.12.2019
Územný plán obce Dolná Trnávka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 12.12.2019
Polyfunkčný bytový dom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infrastruktur 12.12.2019
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov spoločnosti SAND SK, s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Martin Infrastruktur 12.12.2019
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 2.3.4. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Prešovský Liptovský Mikuláš Poprad Verkehr und Telekommunikation 12.12.2019
Oblúková hala - Vinohradníctvo a vinárstvo Tokaj
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Trebišov Lebensmittelindustrie 12.12.2019
Územný plán Obce Koňuš
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Sobrance podla § 4, ods. 3 12.12.2019
Územný plán Obce Cabaj Čápor - zmeny a doplnky č. 4
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Nitra Šaľa podla § 4, ods. 1 12.12.2019
Modernizácia obaľovne asfaltových zmesí Zbudza
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Baustoffindustrie 11.12.2019
Územný plán obce Čremošné, Zmeny a doplnky č.1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Turčianske Teplice podla § 4, ods. 2 11.12.2019
Modernizácia znáškových hál 1-6 - Farma Jurský Dvor
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Nitriansky Nitra Polnohospodárska a lesná výroba 11.12.2019
Územný plán obce Diakovce - Zmeny a doplnky č. 1/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 1 11.12.2019
Terénne úpravy Rozkvetovej jamy v k. ú. Považská Teplá
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Infrastruktur 10.12.2019
Nadzemný sklad ropy a petrochemických výrobkov – Vojany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Košický Michalovce Infrastruktur 10.12.2019
Spišská Nová Ves Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. rozšírenie skládky 4. a 5. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Košický Spišská Nová Ves Infrastruktur 10.12.2019
„Rekonštrukcia existujúcich rozvodov tepla a výstavba nových prepojov v rámci sústavy centrálneho zásobovania teplom, Topoľčany“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Energieindustrie 10.12.2019
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - úpravu odpadov lisovaním
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 10.12.2019
Budova pre obchod a služby
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žarnovica Infrastruktur 18.07.2019