EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Zlatá Idka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Gelnica Košice - okolie podla § 4, ods. 2 09.07.2020
Bytový komplex NOVA v Novom Meste nad Váhom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastruktur 09.07.2020
Územný plán obce Ľubica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Prešovský Kežmarok Levoča Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 09.07.2020
Územný plán obce Dolné Dubové
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 1 09.07.2020
Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci ev. č. mosta 513-003
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Trnavský Hlohovec Verkehr und Telekommunikation 09.07.2020
Územný plán obce Nitrianske Hrnčiarovce ,zmeny a doplnky č.2
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 09.07.2020
Skladová a výrobná hala, prístavba, Liptovský Hrádok
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Liptovský Mikuláš Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 09.07.2020
OBYTNÝ SÚBOR 46 R.D. LEHNICE-SÁSA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 09.07.2020
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a zhromažďovanie odpadov zo železných kovov alebo z neželezných kovov v Zbernom dvore mesta Piešťany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infrastruktur 09.07.2020
„Mobilné zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – štiepkovač“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 09.07.2020
Územný plán obce Doľany Zmeny a doplnky 2/2020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Bratislavský Trnavský Malacky Pezinok Trnava podla § 4, ods. 2 09.07.2020
Zmeny a doplnky č. 27/2020 Územného plánu obce Veľká Lomnica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 09.07.2020
Obytná zóna TRINITIS
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastruktur 09.07.2020
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bodiná
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Bytča Žilina podla § 4, ods. 2 09.07.2020
Obytný komplex Pod lipami
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie vo veci podnetu
Žilinský Žilina Infrastruktur 09.07.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 96/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 08.07.2020
„Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Kolta“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Levice Nové Zámky podla § 4, ods. 2 08.07.2020
Zmeny a doplnky č. 2/2020 ÚP obce Jasová“ /Spoločný územný plán obcí: Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan /
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Nové Zámky podla § 4, ods. 2 08.07.2020
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – Zvolenská Slatina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Zvolen Infrastruktur 08.07.2020
Autocentrum Todos Bratislava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 08.07.2020
VÝSTAVBA HAVARIJNÝCH NÁDRŽÍ NA KYSLÉ VODY
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 08.07.2020
Inštalácia vzduchového chladiča na HRP5
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Energieindustrie 08.07.2020
OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 07.07.2020
Výroba energetických peliet (Zmena č.1)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 07.07.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín Infrastruktur 10.02.2020