EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
BD Tehelná ulica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infrastruktur 03.07.2020
Územný plán zóny IBV Terasy - Zmeny a doplnky č. 4
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 03.07.2020
I/67 - 021 Nižná Slaná most
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Verkehr und Telekommunikation 03.07.2020
I/18 Vranov nad Topľou - križovatka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Vranov nad Topľou Verkehr und Telekommunikation 03.07.2020
Výroba bazických stavív SLOVMAG, a. s. Lubeník - Modernizácia prípravne lisovacích hmôt
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Revúca Tažobný priemysel 03.07.2020
Rozšírenie areálu PPGemer AV v Rimavskej Sobote
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastruktur 03.07.2020
Rozšírenie skládky drevnej štiepky Martinská teplárenská, a.s.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Martin Energieindustrie 03.07.2020
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel Šurany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 03.07.2020
R1 Banská Bystrica - križovatka amfiteáter
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Banská Bystrica Verkehr und Telekommunikation 03.07.2020
Bytový a apartmánový dom - Sedmokrásky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 02.07.2020
Oznámenie o strategickom dokumente Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 1 02.07.2020
Náhrada kotla K7 v spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Energieindustrie 02.07.2020
Spätná rekultivácia dočasne odnímanej pôdy na "Ťažbu štrkov v dobývacom priestore č. 1 lokalita SIHOŤ, Kotešová -Oblazov"
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Žilinský Bytča Infrastruktur 02.07.2020
Územný plán obce Studienka, Zmeny a doplnky č.2
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 02.07.2020
Sústava CTZ Štúrovo – využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Energieindustrie 02.07.2020
Meranie rádioaktivity zásielok so železným šrotom – Nové Zámky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 01.07.2020
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dolná Seč
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 01.07.2020
“Rekreačné domy Makov - Bútorky“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Čadca Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 01.07.2020
Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Mníšek nad Hnilcom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Gelnica podla § 4, ods. 2 01.07.2020
Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Verkehr und Telekommunikation 01.07.2020
Vodozádržné opatrenia na potoku Jordán
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Revúca Wasserwirtschaft 01.07.2020
Nízkouhlíková stratégia mesta Banská Štiavnica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Štiavnica podla § 4, ods. 2 01.07.2020
Zmeny a doplnky č. 5/2019 Územného plánu mesta Považská Bystrica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov podla § 4, ods. 2 01.07.2020
Oznámenie o strategickom dokumente k ÚPD - O Bošáca
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1 30.06.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín Infrastruktur 10.02.2020