EN | SK | DE | Print

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Budova pre obchod a služby
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žarnovica Infrastruktur 18.07.2019
Územný plán obce Rybany - Zmeny a doplnky č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Partizánske podla § 4, ods. 2 18.07.2019
Priemyselný areál Žarnovica – výstavba tepelného a elektrického zdroja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Žarnovica Energieindustrie 18.07.2019
Areál voľného času - Vojenský dvor
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava V Infrastruktur 18.07.2019
Areál skladov Ličartovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Prešovský Prešov Infrastruktur 18.07.2019
Hala II – rozšírenie, areál skládky Čukárska Paka (2018)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 18.07.2019
Rozšírenie areálu firmy JASPLASTIK-SK Nitra, Hala 4, 5
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infrastruktur 18.07.2019
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Sečovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 18.07.2019
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S POLYFUNKCIOU – STATICKÁ DOPRAVA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 18.07.2019
Zmena a doplnok č. 3 ÚPN-O Spišské Bystré
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 18.07.2019
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Boťany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Trebišov podla § 4, ods. 2 18.07.2019
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Prešovský Košický - podla § 4, ods. 1 18.07.2019
FARMA NA CHOV OŠÍPANÝCH LADMOVCE-STAVEBNÉ ÚPRAVY OŠIPÁRNE
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Trebišov Polnohospodárska a lesná výroba 18.07.2019
Rekonštrukcia objektu „PRIOR“ Banská Bystrica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 18.07.2019
Stavebné úpravy cesty II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Michalovce Trebišov Verkehr und Telekommunikation 18.07.2019
Polyfunkcny dom Galvaniho
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 17.07.2019
Jelšava – Gemerské Teplice, závlaha pozemkov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Revúca Wasserwirtschaft 17.07.2019
Bytové domy 2 Maršová - Rašov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Infrastruktur 17.07.2019
IPR EMO 204 00 Seizmické dozodolnenie JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia, SO 806/1-01,02 Priečna etažérka 1. bloku a 2. bloku
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce Energieindustrie 17.07.2019
Factory in Factory – závod v závode v spoločnosti Hella Slovakia Signa-Lighting s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 17.07.2019
Polyfunkčná budova a parkovací dom Kaufland
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infrastruktur 17.07.2019
Modernizácia výrobne UGL
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 17.07.2019
Polyfunkčný dom Šancová
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava I Infrastruktur 17.07.2019
Územný plán rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly, Zmeny a doplnky č. 15
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 17.07.2019
Územný plán obce Medzibrodie nad Oravou - Zmeny a doplnky č. 2
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Dolný Kubín podla § 4, ods. 2 17.07.2019