Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Technická infraštruktúra pre priemyselný park, Rimavská Sobota
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastruktur 07.10.2022
Višňové – Slnečné Grundy, úprava bezmenného prítoku Rosinky, rkm 400-0,516
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Žilina Wasserwirtschaft 07.10.2022
Chov brojlerových kurčiat
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Polnohospodárska a lesná výroba 07.10.2022
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ-Zmeny a doplnky č. 08
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 07.10.2022
Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infrastruktur 07.10.2022
Prístavba výrobnej haly MTA SLOVAKIA, s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 07.10.2022
Prístavba a prestavba skladu MTZ II
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Lebensmittelindustrie 07.10.2022
Objekt občianskej vybavenosti Pri plavárni
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infrastruktur 07.10.2022
Kolta – Úprava odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 07.10.2022
Spojovacie potrubie geotermálnej energie
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov Energieindustrie 07.10.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán Mesta Čierna nad Tisou
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 07.10.2022
Zmena a doplnok č. 2/2022 ÚPN-O Jánovce
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 07.10.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Stakčínska Roztoka (ZaD č.1 ÚPN O Stakčínska Roztoka)
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 07.10.2022
Nemocnica novej generácie Rimavská Sobota
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastruktur 07.10.2022
Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 07.10.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Dolné Plachtince
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Veľký Krtíš podla § 4, ods. 3 06.10.2022
Program rozvoja obce Budiná na roky 2021 - 2027
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 1 06.10.2022
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Košice II Košice IV podla § 4, ods. 1 06.10.2022
Vývoj a testovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Poprad Infrastruktur 06.10.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká na roky 2022 - 2028 (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona č. 309/2014 Z.z.)
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 06.10.2022
Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Humenné Snina podla § 4, ods. 2 06.10.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Lozorno na roky 2022-2027
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Bratislavský Malacky Pezinok podla § 4, ods. 2 06.10.2022
Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou drviacej lopaty MB-L140 S2, inštalované na hydraulický systém pracovného stroja
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Zlaté Moravce Infrastruktur 06.10.2022
MARTIN - KALNÔ – ÚPRAVA ODPADOV
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Infrastruktur 05.10.2022
TORNAĽA, úprava odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Revúca Infrastruktur 05.10.2022