Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Šulekovo-Skládka železitých kalov, uzatvorenie a rekultivácia
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Infrastruktur 26.10.2021
Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica – prístavba prevádzkovej budovy a zmena technológie čistenia priesakových vôd
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 26.10.2021
I/64 Partizánske - Oslany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Verkehr und Telekommunikation 26.10.2021
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 1 26.10.2021
Územný plán obce Dolná Krupá - Zmeny a doplnky 7/2020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 26.10.2021
Obec Hrabušice - Nízkouhlíková stratégia - 2030
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 26.10.2021
Zariadenie na zber odpadov - Výkupňa druhotných surovín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Vranov nad Topľou Infrastruktur 26.10.2021
Obec Iliašovce - Nízkouhlíková stratégia - 2030
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 26.10.2021
Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a socialneho rozvoja mesta Podolínec na roky 215-2022- aktualizícia
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 25.10.2021
Obec Holiša – Nízkouhlíková stratégia 2030
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 1 25.10.2021
Marius Pedersen, a.s. – prevádzka Trenčín – Zlatovská, Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov – zvýšenie kapacity
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 25.10.2021
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Ohradzany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 25.10.2021
Rozšírenie cintorína – Horné Obdokovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infrastruktur 25.10.2021
Obec Malá Ida - Nízkouhlíková stratégia 2030
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 25.10.2021
Územný plán obce Malá Mača – Zmeny a doplnky č. 4/2021
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 25.10.2021
Administratívny objekt Votrubova
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 25.10.2021
Obec Slaská - Nízkouhlíková stratégia 2030
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 25.10.2021
NÁNA – skládka odpadov, 2. stavba
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 25.10.2021
I/78 Oravská Jasenica - most 017 - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Námestovo Verkehr und Telekommunikation 25.10.2021
Územný plán obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie, Lovčica - Trubín - Zmeny a doplnky č. 2
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 25.10.2021
Obec Jamník - Nízkouhlíková stratégia - 2030
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 25.10.2021
I/11 Kysucký Lieskovec-most 227-horná stavba
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Kysucké Nové Mesto Verkehr und Telekommunikation 25.10.2021
Zariadenie na zber odpadov Ján Bodnár - ZBEDRUS, Trebišov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov Infrastruktur 25.10.2021
Areál HENGSTLER Kežmarok – II. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 22.10.2021
Zmeny a doplnky č. 1/2021 Územného plánu mesta Hurbanovo
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 22.10.2021