Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Wasserwirtschaft 03.02.2023
Zmena a doplnok č. 2/2022 ÚPN - O Lučivná
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 03.02.2023
Rezidencia Dúbravka - Hanulova a BD Hanulova 5/D
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 03.02.2023
Odsávanie haly prevádzkovej budovy
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Chemie-, Pharma- und Petrochemieindustrie 02.02.2023
Územný plán obce Horná Ves, zmeny a doplnky č. 4
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Partizánske Prievidza podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Územný plán obce Chrastné
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 1 02.02.2023
Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Ľubeľa
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a Doplnok č.2 ÚPN -O Nesluša
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Kysucké Nové Mesto podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Klokočov"
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Skladová hala Charmat, areál vinárskych závodov HUBERT J.E.
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Podnet
Trnavský Galanta Iný dôvod posudzovania 02.02.2023
Mobilný odlučovač ropných látok
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Žilinský Žilina Infrastruktur 02.02.2023
ROZŠÍRENIE REKREAČNÉHO AREÁLU VŔŠKY - TERCHOVÁ
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Žilina Zweckmäßige Einrichtungen für Sport, Erholung und Tourismus 02.02.2023
Obchodná zóna GLP Bratislava
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 02.02.2023
Územný plán Obce Trnavá Hora, Zmeny a doplnky č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Modernizácia dojárne - farma Veľké Hoste
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 02.02.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov TEREX EVQUIP COBRA 290R, PEMAX PLUS, spol. s r.o. Banská Bystrica
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Energieindustrie 02.02.2023
Farma Gabčíkovo – prístavba pôrodne prasníc
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 01.02.2023
Rezidencia Vinohrady – Silvánska, Veltlínska Trenčín
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 01.02.2023
Zber a výkup železných a neželezných kovov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Infrastruktur 01.02.2023
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MAD
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 01.02.2023
Logistický park Dunajská Streda
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 01.02.2023
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Jablonica
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 01.02.2023
Územný plán obce Lomnička ZaDč.1
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 01.02.2023
Územný plán zóny Martin - Pred Nemocnicou
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 01.02.2023
Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce Čaňa
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 01.02.2023