Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
DUBOVÁ – zberný dvor odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Infrastruktur 18.05.2021
Územný plán obce ( ÚPN - O) Valaliky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 18.05.2021
Navýšenie množstva starých vozidiel
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Skalica Infrastruktur 18.05.2021
Sušiareň granulátu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 18.05.2021
Areál Zdroje Zeme Horný Jatov - II. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Infrastruktur 18.05.2021
„Územný plán obce Červeník – Zmeny a doplnky 6/2020“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 18.05.2021
Rozšírenie zariadenia na zber a úpravu odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infrastruktur 18.05.2021
Navýšenie kapacity v dobývacom priestore Čaňa a jeho okolí
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Košický Košice - okolie Infrastruktur 18.05.2021
Marius Pedersen, a.s. – prevádzka Trenčín – Zlatovská, Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov – zvýšenie kapacity
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 18.05.2021
Územný plán zóny Ivánce, Záhorská Bystrica, Bratislava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Bratislavský Bratislava IV podla § 4, ods. 2 18.05.2021
I/64 Partizánske - Oslany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Partizánske Verkehr und Telekommunikation 18.05.2021
Územný plán obce Hájske - zmeny a doplnky č.1 - úprava návrhu.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 1 18.05.2021
Výstavba parkovacích miest v lokalite sídliska Kvetná v Trenčíne
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 18.05.2021
I/15 Stropkov preložka cesty
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Stropkov Verkehr und Telekommunikation 18.05.2021
Územný plán obce Vlachy - Zmeny a Doplnky č. 2
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1 18.05.2021
Koncepcia rozvoja mesta Tisovec v tepelnej energetike: štúdia v rozsahu metodického usmernenia MHSR č. 952/2005
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 18.05.2021
Koncepcia rozvoja obce Klenovec v tepelnej energetike: štúdia v rozsahu metodického usmernenia MHSR č. 952/2005
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 18.05.2021
"Zariadenie na zber odpadov - výkupňa kovových odpadov"
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Infrastruktur 18.05.2021
Územný plán obce Hájske - zmeny a doplnky č.1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 1 18.05.2021
Brečtanová alej
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infrastruktur 17.05.2021
„Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Vyšná Šebastová“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 17.05.2021
„VÝSTAVBA NÁKUPNÉHO STREDISKA PIRITOV – II. etapa“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 17.05.2021
I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec, križovatka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Verkehr und Telekommunikation 17.05.2021
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Infrastruktur 17.05.2021
Likvidácia štrkoviska Pažite
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Ilava Infrastruktur 17.05.2021