Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktSuchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 2/2023 ÚPO Holčíkovce
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Logistický park Martinský les
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Senec Infrastruktur 01.12.2023
Rezidencia Karpatská Trenčín
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 01.12.2023
Bytový komplex v lokalite Rinzle Rača
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infrastruktur 01.12.2023
R2 Križovatka D1-Trenčianska Turná
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Verkehr und Telekommunikation 01.12.2023
Rýchlostná cesta R2 Trenčianska Turná - Mníchova Lehota
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Verkehr und Telekommunikation 01.12.2023
CEHIP PART IV -logisticko-priemyselný areál
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nitra Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 01.12.2023
Územný plán obce Párnica - Zmeny a doplnky č. 3
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Dolný Kubín Martin Žilina podla § 4, ods. 2 01.12.2023
„Územný plán obce Plavecký Mikuláš – Zmeny a doplnky č. 2“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Trnavský Malacky Senica podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bíňa na roky 2023-2028
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Nové Zámky podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kriváň na roky 2024-2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Detva podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Wienerberger Zlaté Moravce – Dekarbonizácia výroby
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Zlaté Moravce Sonstige Industriebranchen 01.12.2023
Zariadenie na zber odpadov - Kovošrot
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infrastruktur 01.12.2023
Jestvujúce zariadenie na spracovanie opotrebovaných pneumatík a gumy
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Infrastruktur 01.12.2023
„Farma Uhrovec“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 01.12.2023
Územný plán obce Krušetnica - Zmeny a doplnky č.1
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Zberné naftové stredisko Brodské
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica Tažobný priemysel 01.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Programové obdobie 2023 - 2027 s platnosťou do roku 2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Brezno Detva Poltár Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Územný plán obce Obyce
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Nitriansky Banskobystrický Zlaté Moravce Žarnovica podla § 4, ods. 1 01.12.2023
Obytný súbor FIM - 2
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Považská Bystrica Infrastruktur 01.12.2023
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov -Nitra
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infrastruktur 30.11.2023
Zariadenie pre seniorov, Belá nad Cirochou
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina Infrastruktur 30.11.2023
I/49, 4903.2, 4904 A 4905 MÚK Vizovice MÚK Vizovice – Hranice ČR/SR
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o medzištátnom posudzovaní
Medzištátne posudzovanie: 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá a) má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom, b) nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších, c) je špeciálne označená ako diaľnica. Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).
Strana pôvodu: Česko
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - Verkehr und Telekommunikation 30.11.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Brezno 2023 – 2032
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 30.11.2023
Liptovské Sliače – protipovodňová ochrana obce, I.etapa ( intravilán )
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Ružomberok Wasserwirtschaft 30.11.2023