Preskočit na obsah

Čo je zelené hospodárstvo

Dnešný ekonomický model spôsobuje rozsiahle environmentálne a zdravotné riziká, vedie k plytvaniu ako vo sfére spotreby, tak aj výroby, urýchľuje znižovanie biodiverzity, vyčerpáva surovinové zdroje a vedie k vytváraniu nespravodlivej spoločnosti.
Priemerná teplota na Zemi stúpa, posúvajú sa klimatické pásma, ubúda výška snehovej pokrývky, extrémnou rýchlosťou sa topia ľadovce a pribúdajú dlhé obdobia tepla a sucha. Štyri pätiny lesov, ktoré pokrývali takmer polovicu zemského povrchu pred ôsmymi tisícmi rokmi, boli už nenahraditeľne zničené alebo poškodené.

Na uspokojenie našich potrieb je potrebné vyťažiť takmer 10-krát viac nerastných surovín a biomasy ako v roku 1900 a predpokladá sa, že v roku 2050 to bude pri nezmenenom hospodárskom modeli až 20-krát viac. Odhady hovoria, že ľudská populácia sa do roku 2050 zvýši na 10 miliárd.

Zelené hospodárstvo predstavuje  alternatívu na zmenu. Rast príjmov a zamestnanosti je v ňom zabezpečovaný investíciami, ktoré znižujú emisie uhlíka, celkové znečistenie ovzdušia a vody, zvyšujú efektívnejšie využívanie energie a surovinových zdrojov, zabraňujú strate biodiverzity a ekosystémových služieb, je ohľaduplné k prírodným zdrojom a pozná ich hodnotu.

Zelené hospodárstvo využíva princípy zeleného rastu, efektívneho využívania surovinových zdrojov, obehového hospodárstva, zeleného rastu a prispieva k udržateľnému rozvoju.
Zelené hospodárstvo prináša zelené pracovné príležitosti, prispieva k udržateľnému životnému štýlu a zlepšeniu kvality života.
Zelené hospodárstvo vyžaduje vedu, výskum, ekoinovácie a vzdelávanie.
Zelené hospodárstvo uprednostňuje využívanie dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky.
Zelené hospodárstvo vyžaduje podporu vo forme vhodných zdrojov financovania.

Zelené hospodárstvo je posun hospodárskeho rozvoja smerom k udržateľným postupom v podnikaní a infraštruktúre. Zameriava sa na oblasti ako:

adaptácia na zmenu klímy obehové hospodárstvo a udržateľné využívanie zdrojov udržateľná doprava energetická efektívnosť

 

zelené budovy a bývanie udržateľné hospodárenie v krajine udržateľné biohospodárstvo