Preskočit na obsah

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

27.03 2019,

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: energetická efektívnosť, zelené budovy a bývanie
Prijímateľ: Samospráva
Dátum vyhlásenia: 19. 3. 2019
Dátum uzavretia: 16. 4. 2019
Viac informácií: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Výzvy