Preskočit na obsah

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

01.01 2023, Enviroportal

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)
Prijímateľ: 

  • Obec a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou
  • Samosprávny kraj a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom
  • Právnická osoba, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum uzavretia: 2. 3. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/01/09/environmentalny-fond-vyhlasuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-formou-dotacie-na-rok-2023-oblast-zvysovanie-energetickej-ucinnosti-existujucich-verejnych-budov-l/

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Výzvy