Preskočit na obsah

Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy

17.08 2021, Enviroportal

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Špecifický cieľ: REACT-EÚ
Kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74
Dátum vyhlásenia: 13. 8. 2021
Viac informácií: https://www.mpsr.sk

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Výzvy