Preskočit na obsah

Zv. Slatina: Obstarávanie na opatrenia na rieke Slatina zatiaľ nie je ukončené

09.09 2021, TASR

Zvolenská Slatina 8. septembra – Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác na protipovodňové opatrenia na rieke Slatina v obci Zvolenská Slatina v okrese Zvolen zatiaľ nie je ukončené. 

Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák uviedol, že v súčasnosti sa realizuje vyhodnocovanie ponúk a splnenia podmienok účasti, preto zatiaľ nie je známy zhotoviteľ stavby. „So stavebnými prácami sa začne po ukončení verejného obstarávania, uzatvorení zmluvy o dielo a overení procesu verejného obstarávania zo strany kompetentných orgánov,“ spomenul.

Starostka Zvolenskej Slatiny Mária Klimentová pripomenula, že obec je pri prívalových dažďoch roky ohrozovaná povodňami. Spôsobuje ich vylievanie rieky Slatina a jej prítokov, ktorými sú Rybný potok a Slatinský potok. Všetky pretekajú stredom obce. „Samospráva však protipovodňové opatrenia robiť nemôže, pretože nie je správcom vodných tokov. Investorom tak bude Slovenský vodohospodársky podnik,“ zhrnula a dodala, že projekt pozostáva z vybudovania protipovodňových valov v najohrozovanejších častiach obce. „Ak sa ochranné protipovodňové opatrenia na rieke Slatina podarí uskutočniť, určite splnia účel,“ ukončila starostka.

Podľa projektovej dokumentácie je stavba rozdelená do dvoch etáp. V prvej je na ulici Pod hájom navrhnuté vybudovanie protipovodňovej ochrany brehovými múrmi. Na ochranu územia pred vodou z územia nad cestným mostom na ľavom brehu je navrhnutý protipovodňový ochranný múr. V druhej etape je ochrana riešená múrikmi pozdĺž koryta Rybného potoka. Celková predpokladaná hodnota zákazky je podľa súťažných podkladov 709 237 eur bez DPH.

 

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Havárie a živelné pohromy Mestské a vidiecke ŽP Voda