Zomrel reprezentant slovenskej etnológie a muzeológie Štefan Mruškovič

07.01 2016, TASR

Popredný slovenský etnológ, muzeológ, vysokoškolský pedagóg, vedecký pracovník a publicista PhDr. Štefan Mruškovič, CSc. zomrel v nedeľu 3. januára vo veku 83 rokov.


Štefan Mruškovič sa narodil 10. septembra 1932 v Smoleniciach. Po nadobudnutí základného a stredoškolského vzdelania študoval v rokoch 1953-1958 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave. Už počas štúdií a aj neskôr vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriaval na oblasť materiálnej kultúry, ľudového staviteľstva a ľudového výtvarného umenia. Po úspešnom ukončení štúdia ostal pôsobiť na akademickej pôde FiF UK na Katedre etnografie a folkloristiky. V roku 1966 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a v nasledujúcom roku mu udelili titul CSc. V rovnakom roku získal aj titul PhDr.

Vzťah k hmotnému dedičstvu z oblasti ľudovej kultúry priviedol Štefana Mruškoviča na pôdu múzea. V rokoch 1963 až 1975 zastával post riaditeľa v Slovenskom národnom múzeu (SNM - od roku 1969 Etnografický ústav, potom Etnografické múzeum) v Martine. V bratislavskej Slovenskej národnej galérii (SNG) pracoval v rokoch 1975-1989, v roku 1990 sa vrátil do martinského múzea.

Uznávaný etnológ publikoval vyše 200 vedeckých a odborných štúdií a článkov, samostatné knižné práce vrátane vysokoškolských učebných textov a taktiež tvorivo spolupracoval na monografických dielach. Jeho neúnavná vedecko-pedagogická, publikačná a kultúrno-organizačná činnosť bola ocenená Cenou národného umelca Martina Benku (1978), Cenou Jána Mjartana, Medailou Juraja Fándlyho a viacerými ďalšími.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční vo štvrtok 7. januára o 12.00 hodine v Dome smútku vo Vrútkach.

Zdroje: http://www.vrutky.sk/, http://www.zuzanabenuskova.sk/, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, 1995

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni