Zo života kamzíka tatranského

09.07 2006, Enviroportal

Zo života kamzíka tatranského

Vďaka svojej húževnatosti a vitalite dokážu kamzíky tatranské prežívať v drsnom vysokohorskom prostredí Západných, Vysokých a Belianskych Tatier. Areálom ich výskytu sú oblasti nad pásmom kosodreviny.

Kamzík vrchovský váži 24 až 36 kilogramov. Dĺžka jeho tela je 100 až 136 cm a výška v kohútiku 78 až 90 cm. Kamzík vrchovský žije v diferencovaných skupinách, aktívny je cez deň. Jeho charakteristickým biotopom je horná hranica lesa - okolo 1700 m nad morom. Kamzíky sa živia hlavne bylinami a lišajníkmi. Jedince alpského pôvodu konzumujú aj zelené a drevnaté časti kríkov a stromov. Prirodzenými nepriateľmi kamzíkov sú u nás hlavne rys a orol skalný.

Ruja prebieha u kamzíkov v období od konca októbra do decembra. Samica je rujná len počas niekoľkých dní. Samice rodia v máji alebo v júni jedno, zriedka dve mláďatá, ktoré niekoľko dní po narodení zostávajú bezprostredne so svojou matkou. V tomto čase sa vytvára základ budúceho pevného vzťahu matky a mláďaťa. Mláďatá cicajú pol roka, už po dvoch mesiacoch žerú aj rastlinnú potravu. V prvom roku im začínajú rásť rožky, ktoré sa v druhom roku zahýnajú. Neskôr sa matky s mláďatami spájajú do malých skupín. Formácia sa nemení, opäť ide o mláďatá, ktoré vedú dospelé kamzice-matky. V ďalšom období sa kamzice-matky s mláďatami pripájajú k čriede ostatných jedincov kamzíčej zveri. Vzniká črieda zložená z dospelých kamzíc, nedospelých jedincov oboch pohlaví (háčikáre) a kamzičích mláďat, ktorú vedie dospelá kamzica. Vo všetkých týchto formáciách si zachováva vedúce postavenie najskúsenejšia a fyzicky najvitálnejšia kamzica.
Kamzíky-samce počas väčšiny roka žijú v menších skupinách (3-4 kusy) a so skupinami kamzíc sa stretávajú len náhodne. Zdá sa, že starým kamzíkom nevyhovuje stály ruch, ktorý panuje v čriede s nedospelými kamzíčatami. Žijú úplne samotársky a izolovane na svojich tradičných stanovištiach. Mladšie samce sa túlajú po dvoch, troch až štyroch. Niekedy sa zoskupujú aj staršie samce s mladšími. Vznikajú tak malé čriedy dospelých samcov mladšieho a stredného veku (3-8 rokov).
Kamzíky-samce sa pripájajú k čriedam kamzíc s nedospelými kamzíkmi a mláďatami od októbra v období ruje. Cez ruju ovládajú celú čriedu sociálne najvyššie postavené samce. V prípade nebezpečenstva a úteku vedie celú čriedu sociálne najvyššie postavená a najskúsenejšia kamzica. Vzniká teda črieda dospelých samcov, dospelých samíc, nedospelých jedincov (háčikáre) a mláďat, vedená najskúsenejšou kamzicou. Po ruji sa čriedy rozpadávajú do pôvodných dvoch základných formácií.
Početnosť čried kamzíčej zveri je rozličná a v normálnych podmienkach sa pohybuje od 2-3 jedincov až po 12-15. Výnimočne ich môže byť aj viac.

Vekové kategórie kamzíčej zveri:

  • Kamzíčie mláďa (kamzíča) - nedospelý jedinec kamzíka do doby jedného roka po narodení,
  • Dvojročný nedospelý jedinec - háčikár - pomenovanie háčikár vzniklo z toho, že v druhom roku života prirastá kamzíkom najväčšia časť rožka (75-105 mm). Vytvára sa typický háčik.
  • Dospelý jedinec - kamzík - vo voľnej prírode sa dožije veku maximálne 20 rokov.

Zdroj: PSG Lučenec

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky