Preskočit na obsah

Zmena územnej pôsobnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.

16.03 2023, Enviroportal

Organizačné usporiadanie Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku.

V rámci reorganizácie SVP. š.p. nastala zmena územného členenia podniku.

V súčasnej dobe je správa územia zabezpečovaná prostredníctvom šiestich odštepných závodov:

  • Povodie Dunaja,
  • Povodie dolného Váhu,
  • Povodie horného Váhu,
  • Povodie Hrona,
  • Povodie Hornádu,
  • Povodie Bodrogu,

zriadených na báze prirodzených povodí.

Územná pôsobnosť podniku a odštepných závodov

Mapa územnej pôsobnosti SVP.

Mapa územnej pôsobnosti prevádzkových stredísk SVP.

Viac informácií: Odštepné závody

Zdroj: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Rezort MŽP SR Voda