Preskočit na obsah

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

29.03 2021, Enviroportal

Zdroj financovania: Integrovaný regionálny operačný program
Správca programu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód programu: IROP-PO4-SC431-2021-65
Dátum aktualizácie: 26. 3. 2021
Viac informácií: https://www.mpsr.sk/

 

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Výzvy