Preskočit na obsah

Zimujúcu populáciu vodného vtáctva ovplyvňujú klimatické zmeny

13.01 2022, Enviroportal

Počas teplejších zím k nám zo severu migruje menej vtákov. Zostávajú zimovať na severe Európy, kde nedochádza k zamŕzaniu vodných plôch vplyvom zmien klímy. Takéto zistenia majú ornitológovia vďaka medzinárodne koordinovanému sčítaniu zimujúceho vodného vtáctva, ktoré prebehne cez víkend aj na Slovensku.

Vtáky predstavujú skupinu živočíchov, na ktorej sa dajú ľahko pozorovať vplyvy výkyvov počasia, ako aj meniacej sa klímy z globálneho hľadiska. Počas zimných mesiacov klimatické charakteristiky rozhodujú o početnosti zimujúcich vodných vtákov v našich oblastiach. Napriek tomu, že významná časť vtákov z územia Slovenska po skončení hniezdneho obdobia odlieta, niektoré druhy sú u nás početnejšie zastúpené v zimnom období.

„Týka sa to práve viacerých druhov vodných vtákov, ktoré hniezdia na severe a východe Európy. Na ich hniezdnych lokalitách obvykle zamŕzajú všetky vodné biotopy a vtáky sú tak nútené hľadať útočiská v južnejších oblastiach (vrátane územia Slovenska), kde sú schopné zadovážiť si potravu na nezamrznutých riekach, alebo stojatých vodách,“ objasňuje dôvody pohybu vtáctva smerom na juh Michal Baláž, koordinátor zimného sčítania vodného vtáctva na Slovensku. „Podiel vtákov ktoré z hniezdisk migruje na juh a zimuje aj v našich oblastiach sa medziročne mení a súvisí s charakterom zimy, resp. s prirodzenou osciláciou priemerných zimných teplôt.“ dodáva.

Počas chladnejších zím migruje na juh väčší počet vtákov, naopak, počas miernejších zím väčší počet vtákov zostáva v severnejších oblastiach. V posledných desaťročiach sme podľa ornitológov z SOS/BirdLife Slovensko svedkami výrazného nárastu počtu zimujúcich vodných vtákov na severe Európy, čo súvisí so zvyšovaním teplôt počas zimných mesiacov.

„Tieto poznatky máme najmä vďaka medzinárodne koordinovanému sčítaniu zimujúcich vodných vtákov, ktoré je organizované od 60. rokov minulého storočia a dnes sa do neho zapájajú tisíce dobrovoľníkov nielen v Európe, ale aj Ázii, Afrike a Amerike,“ informuje Baláž o zimnom sčítaní vodného vtáctva. Podobné trendy vraj môžeme vidieť aj v našich zemepisných šírkach. Väčšie koncentrácie zimujúcich vtákov sa dnes dajú pozorovať nielen v južnejších častiach krajiny, ale stále častejšie aj na veľkých priehradách severu Slovenska (VN Orava, VN Liptovská Mara), ktoré počas niektorých rokov nezamŕzajú ani počas januára.

Na Slovensku zimné sčítanie vodného vtáctva koordinuje Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Hlavný termín nastane už tento víkend 15. a 16. januára, počas ktorého sa do sčítania zapojí viac ako 200 rôznych dobrovoľníkov, medzi ktorými budú profesionálni ornitológovia, pracovníci Štátnej ochrany prírody, mimovládnych ochranárskych organizácii, ale aj množstvo amatérskych milovníkov vtákov. Spoločne navštívia nie len najväčšie vodné toky, či stojaté vody najvýznamnejšie z pohľadu koncentrácie zimujúcich vodných vtákov, ale sčítajú aj vtáky na menších tokoch vo všetkých regiónoch Slovenska. „Takto získané výsledky nám, na základe zmien početností jednotlivých druhov vtákov, pomôžu pochopiť nielen účinok globálnych klimatických činiteľov, ale aj vplyvy zmien v krajine, ktoré vykonáva človek,“ dodáva Baláž.

Autor: Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody