Žijem v blízkosti šeliem, patria do prírody

11.02 2020,

Príbehy spolužitia – to je video kampaň, ktorú dnes spúšťa mimovládna organizácia WWF spolu s partnermi v rámci projektu LIFE EuroLargeCarnivores. Kampaň hovorí o živote v blízkosti európskych veľkých šeliem –  vlk, medveď, rys a rosomák.

V sérií videí sa o názor a skúsenosti delia farmári, turisti, ochrancovia zvierat či poľovníci z Fínska, Nórska, Nemecka, Francúzska, Slovenska, Talianska, Španielska, Portugalska, Poľska, Rakúska i Maďarska.

„Spolužitie ľudí a divokých zvierat je možné, ak sú ľudia otvorení učiť sa zo skúseností iných. A práve naša video séria prináša skúsenosti obyvateľov z celého európskeho kontinentu, ktorí si našli cesty ako so šelmami existovať. Dúfame, že budú inšpiráciou pre ďalších ľudí, pretože to je našim cieľom – vzájomná výmena dobrých riešení,“ hovorí Jerguš Tesák, ktorý má vo WWF Slovensko na starosti práve spolužitie so šelmami a projekt LIFE EuroLargeCarnivores.
Farmári vo videách hovoria o skúsenostiach s útokmi vlkov na dobytok, no zároveň si uvedomujú prínos šeliem pre prírodu a vlastnú zodpovednosť za ochranu stád. S tou by im mal byť nápomocný i štát, cez fungujúcu schému kompenzácií škôd a podporu preventívnych opatrení. A to sú najmä elektrické ohradníky či strážne psy. „Áno, sú tu veľké šelmy, ale nemám strach. Naopak, som rada, že môžem žiť v krajine, kde ešte žijú divoké zvieratá,“ hovorí farmárka Tamara Tesáková zo Slovenska. A nemecký farmár Swen Keller dodáva: “elektrické ohradníky sú kľúčom k udržaniu vlka od stáda a strážne psy ochranu ešte zlepšia. Strážia si teritórium, sú v pohotovosti 365 dní, nepotrebujú baterky či výmenu súčiastok, len si robia svoju prácu. Ak by sme všetci chránili svoje stáda, vlk by sa naučil, že dobytok nie je ľahkou korisťou a zameral by sa na iné druhy.“

Poľovník Ondrej Galko sprostredkúva pohľad poľovníka, ktorý kedysi rysov, vlkov či líšky lovil, no dnes sa podieľa na ich monitoringu a sčítavaní. „Mám pár krásnych záberov z fotopascí, napríklad rysicu s mláďatami. Tie zábery mi nahrádzajú trofej a zviera nemusí zomrieť.“
Ďalší ľudia vidia v prítomnosti šeliem i ekonomickú príležitosť pre región či podnikanie. Yannick Lamazou, pastier z francúzskych Pyrenejí hovorí, že odkedy pasie ovce v národnom parku, kde žijú medvede, má jeho syr na sebe otlačok medvedej laby. A to pomáha obchodu. Aj Slovenka Ivana Resutíková, sprievodkyňa po divočine hovorí, že si uvedomuje obavy ľudí, no „šelmy sú esenciou divočiny a sú príležitosťou pre rozvoj turizmu, programy pozorovania divokej prírody a environmentálne vzdelávanie.

V Európe dnes podľa posledných oficiálnych údajov žije asi 17-tisíc vlkov, 17-tisíc medveďov, 9-tisíc rysov a 1250 rosomákov. Šelmy sa postupne vracajú i do oblastí, kde boli v posledných storočiach vyhubené. Zároveň s rozvojom osídlenia a rastúcim množstvom ľudských aktivít v prírode, tak môže dochádzať k stretnutiam. Projekt LIFE EuroLargeCarnivores má cieľ podporiť vzájomné spolunažívanie a výmenu skúseností medzi farmármi, obyvateľmi z regiónov, kde sa šelmy vyskytujú a ďalšími ľuďmi, ktorých téma zaujíma.
 
Všetky videá (i so slovenskými titulkami): https://www.youtube.com/channel/UCltgwRnDYUiZ6yOHtahGofQ

Zdroj: WWF Slovakia

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody