Zemplín: Vedci SAV budú mapovať nebezpečné látky vo vodách

02.09 2019, TASR

Zemplín, 28. augusta – Vodu zo Zemplínskej šíravy, Latorice, Laborca a Bodrogu budú počas štyroch rokov monitorovať vedci z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).


Ich cieľom je zistiť rozsah vplyvu polychlórovaných bifenylov (PCB) a neesenciálnych ťažkých kovov na ryby a parazitické organizmy žijúce v nich. Nebezpečné kontaminanty sa podľa SAV do vodných tokov dostali zo závodu Chemko Strážske.

,,Vodná nádrž Zemplínska šírava patrí medzi ľudskou činnosťou najznečistenejšie oblasti na Slovensku. Chceme uskutočniť komplexný monitoring PCB a ortuti pomocou štandardných fyzikálnych a chemických metód, ako aj nepriamych indikačných postupov s využitím rýb a parazitických organizmov ako bioindikátorov. Zvláštnu pozornosť tiež budeme venovať sledovaniu priestorového rozšírenia PCB zlúčenín do priľahlých oblastí povodia Bodrogu," povedal zodpovedný riešiteľ projektu Mikuláš Oros.

Podľa SAV košickí parazitológovia už so zberom biologických materiálov začali, a to na riekach Latorica a Bodrog. ,,Zaujímajú ich ryby, parazity, sedimenty i vodné rastliny. Odobrali prvé vzorky, ktoré už analyzujú v ústavných laboratóriách v Košiciach. Počas nasledujúcich štyroch rokov bude riešiteľský tím okrem iného zisťovať koncentrácie kontaminantov v sedimentoch, rybách a ich parazitoch, voľne žijúcich a parazitických nematódach a vodných rastlinách," informuje SAV. 

Vodná nádrž Šírava a rieky Latorica, Laborec a Bodrog dodnes evidujú environmentálnu záťaž, uvádzajú odborníci. PCB a neesenciálne ťažké kovy sa kumulujú a dlhodobo pretrvávajú vo všetkých zložkách ekosystému. ,,Patria medzi najzávažnejšie kontaminanty v životnom prostredí a predstavujú reálne riziko pre ľudské zdravie," dodávajú.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Voda