Preskočit na obsah

Zelený svet 2006

25.11 2005, Enviroportal

Zelený svet 2006

Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s redakciou časopisu WATT foto-video vyhlasujú XI. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet, ktorá sa koná pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2006.

Poslaním súťaže je formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave vštepovať deťom vzťah k prírode a k životnému prostrediu.

Minulý rok sa do súťaže Zelený svet prihlásilo celkovo 3 328 prác od 2 858 autorov. Z tohto počtu sa do kategórie Kresba, maľba, grafika a kombinované techniky zapojilo 2 745 autorov s 3 045 výtvarnými prácami. Do kategórie Detský animovaný film súťažilo 14 animovaných filmov od vyše 20 mladých umelcov a v kategórii Čiernobiela a farebná fotografia prišlo spolu 269 fotografií od 93 mladých fotografov. Do súťaže sa zapojilo 302 škôl, z toho 174 základných, 39 základných umeleckých, 16 špeciálnych, 57 materských a 13 stredných škôl. K dvíhaniu prestíže súťaže prispeli práce mladých autorov z Lotyšska, Poľska, Srbska a Čiernej Hory, Slovinska, Indonézie, Rumunska, Českej republiky a Číny (celkom 169 výtvarných prác).

Témou jedenásteho ročníka súťaže je Všetkým deťom na Zemi - odkaz prírody. V minulom ročníku súťaže mali deti možnosť prezentovať svoj vzťah k rodnému mestu, svojej dedine či domu. Tento rok je téma súťaže zameraná na globálne životné prostredie. Príroda patrí všetkým deťom na Zemi bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, bez rozdielu prospechu, záujmov a záľub. Bude im patriť o rok, aj o 10 rokov. Bude patriť ich deťom aj deťom ich detí. Práve tieto deti už zakrátko, ako dospelí a plnohodnotní obyvatelia našej zemegule, budú musieť čeliť čoraz častejším a rýchlejším globálnym zmenám. Poznanie a uvedomenie si týchto zmien, ich príčin a následkov im pomôže porozumieť odkazu prírody: "Všetkým deťom na Zemi".

Žiaci materských, základných, stredných škôl, umeleckých a špeciálnych škôl sa do súťaže môžu zapojiť v týchto troch kategóriách:

  • kresba, maľba, grafika a kombinované techniky,
  • detský animovaný film,
  • čiernobiela a farebná fotografia.

Technické podmienky pre jednotlivé kategórie a ďalšie špecifiká súťaže sú zverejnené na internetovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia (www.sazp.sk, www.enviromagazin.sk www.envirofilm.sk, enviroportal.sk).

Práce treba posielať poštou alebo priniesť osobne na Slovenskú agentúru životného prostredia v Banskej Bystrici (SAŽP, Tajovského 28, P.O. Box 252, 975 90 Banská Bystrica) najneskôr do 31. januára 2006.

Na slávnostnom ceremoniáli v rámci festivalu Envirofilm bude udelená Hlavná cena súťaže Zelený svet a tri ceny v každej súťažnej kategórii.

Cena diváka bude udelená vyhodnotením priameho hlasovania účastníkov výstavy.

Zároveň bude udelená III. cena Environmentálnej nadácie Christine B. Parksovej, ktorú odovzdá environmentalista, zakladateľ a riaditeľ nadácie William C. Parks z USA, štát Florida.

Stiahnite si propozície Zeleného svetaKontaktná adresa

Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia
CEI - Centrum environmentalistiky a informatiky
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón: 048 / 471 37 43
email: simonovicova@sazp.sk
cillag@sazp.sk
web: http://www.sazp.sk

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky