Preskočit na obsah

Zelený Merkúr ocení inovatívne nápady

04.11 2021, Enviroportal

Do tretieho ročníka súťaže Zelený Merkúr sa môžu prihlásiť firmy pôsobiace v rámci Banskobystrického kraja. 

Súťaž sa zameriava na podporu a zviditeľnenie firiem a organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.

Čo sa bude hodnotiť?

  1. Rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo
  2. Iniciatívy vo vašej organizácii, ktoré sú navrhnuté tak, aby mali pozitívny vplyv na niekoľko etáp životného cyklu
  3. Obchodný a sociálny význam iniciatív

 

Uzávierka prihlášok je naplánovaná na 18. februára 2022

Vyhlasovavateľom je Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, partnerom je Slovenská agentúra životného prostredia spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK)

Viac informácií: https://www.sazp.sk

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Inovácie Zelené hospodárstvo