Zelené bývanie

04.12 2018,

Hlavnou témou posledného tohtoročného populárno-náučného časopisu ENVIROMAGAZÍN je zelené bývanie. Ako sa uplatňuje v praxi a aký je jeho význam, sa dozviete prostredníctvom príspevkov o stavebných materiáloch pre zdravé bývanie, o význame životného cyklu stavebných materiálov, ale aj celých budov.

ENVIROTÉMA je zameraná na ZELENÉ BÝVANIE a redakcia Enviromagazínu ju pripravila v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Ako vo svojom úvodníku zdôraznila vedúca jej katedry environmentálneho inžinierstva Silvia Vilčeková, „od konca 90. rokov 20. storočia sa začínajú formovať vyššie požiadavky na výstavbu budov a objavujú sa dosiaľ málo známe pojmy udržateľnej výstavby ako ekologická či zelená architektúra, udržateľná výstavba a vysoko efektívna budova.“ Tento novodobý trend podľa nej postupne nadobúda významnú silu a dynamiku vo svojom rozvoji. Na našich stránkach nájdete informácie i o ekoproduktoch, ktoré sú súčasťou zeleného bývania. Dozviete sa aké znečisťujúce látky nás môžu ohroziť vo vnútornom prostredí budov a ako nás pred nimi ochráni zelená infraštruktúra. Prostredníctvom rubriky ENVIROSLOVENSKO sa dočítate čo konštatujú najnovšia Správa o stave planéty – Living Planet Report 2018, ale aj prvý celosvetový prehľad o stave mokradí Global Wetland Outlook. Zaujímavé informácie ponúkajú aj príspevky Krajinná ekológia a jej využitie v environmentálnej praxi a Vývoj územnej ochrany Tatier. V rubrike REZORTNÉ ORGANIZÁCIE MŽP SR predstavujeme Environmentálny fond, ktorý poskytuje financie v prospech životného prostredia. V rubrike OP KŽP nájdete prehľad najúspešnejších výziev roka 2018 a v rubrike ENVIROPROJEKT informácie o pripravovanej protipovodňovej ochrane Banskej Bystrice a o hodnotení obsahu ťažkých kovov v sedimentoch riek východného Slovenska. Národný park a biosférickú rezerváciu Slovenský kras vám predstavujeme prostredníctvom ENVIRORELAX-u. 

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 23-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.

Viac informácií: Enviromagazín

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Informačné zdroje