Zelená škola: Pomohli vyrásť školským projektom

04.07 2012, Enviroportal

Nové ekoučebne, bylinkové špirály, náučné chodníky alebo programy v prírode - to je len zlomok výsledkov projektov, ktoré v závere školského roka úspešne ukončilo 15 škôl zapojených do programu Zelená škola. Ich aktivity, vo výške 7 500,- eur, podporilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA a IKEA v rámci grantového programu Pomáhame vyrásť. Jeho cieľom bolo podporiť praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia so zapojením školskej a širšej komunity. 

Originálnu ekoučebňu Zelený zámoček z prírodného materiálu (dreva, slamy a hliny) so zelenou strechou vybudovali v areáli materskej školy Na Starej Tehelni v Banskej Bystrici. Slúžiť bude ako ekoučebňa a zároveň herný a oddychový priestor pre deti, ale aj verejnosť a ostané škôlky. V okolí zámočku bol spolu s deťmi vytvorený aj bylinkový záhon, o ktorý sa budú starať. Na zalievanie záhonu bude slúžiť zrážková voda zachytená zelenou strechou. Medzi domček a porast bol umiestnený mini rytiersky chodník, ktorý zároveň posilňuje rozprávkovosť stavby. ,,Na príklade nášho zámočku chceme demonštrovať potrebu trvaloudržateľného života a architektúry. Práve možnosti alternatívnych foriem každodenného života v materskej škole sú posilňovaním inakosti, jedinečnosti a vytvárajú priestor pre deti na nefalšované stretnutia s prírodnými materiálmi", vysvetľuje zámer projektu jeho koordinátorka Mgr. Martina Kupcová.

Naša záhrada - interaktívna učebňa tak nazvali svoj projekt v Špeciálnej základnej škole na Školskej ulici v Dubnici nad Váhom. V rámci neho dobudovali a skrášlili školskú záhradu. V prvej časti vytvorili bylinkový záhon. V okrasnej časti žiaci poznávali a starali sa o kvety a okrasné kríky. V úžitkovej časti sa žiaci učili pestovať zeleninu, ktorú spracovali na hodinách pracovného vyučovania. V relaxačnej časti postavili záhradné sedenie, ktoré bude slúžiť ako trieda, ale aj ako miesto na relaxáciu počas prestávok. Súčasťou záhrady je aj hmatový chodník pre žiakov s autizmom. O využití záhrady hovorí Mgr. Mária Vavrincová: ,,Záhradu budeme využívať ako prostredie na výučbu bežných predmetov zážitkovou formou. Vytvorili sme priestor, kde môžu deti vnímať prírodu všetkými zmyslami, formovať a rozvíjať citlivý vzťah k nej a starať sa o ňu".

,,Sme radi, že aj malé granty naštartovali aktivity, ktoré pomohli školám a životnému prostrediu. Špeciálne nás teší, že projekty dokázali podporiť spoluprácu žiakov, pedagógov, rodičov a širšej verejnosť," hovorí o projektoch, podporených programom Zelená škola, jeho manažér Radoslav Plánička. Práve aktívne zapojenie žiakov a verejnosti do plánovania a realizácie lokálnych aktivít, je podľa neho kľúčové pri hľadaní cesty k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole i spoločnosti.

Viac informácií:  www.zelenaskola.sk

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Environmentálna výchova a vzdelávanie Projekty, dotácie Mimovládne organizácie