Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky

09.09 2016,

Slovenská agentúra životného prostredia vydala v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky publikáciu Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky.

Jej cieľom je poskytnúť laickej verejnosti informácie o dopadoch každodenného života bežného človeka na životné prostredie. Zároveň radí, ako je možné toto chovanie zmeniť tak, aby bolo prospešnejšie nielen voči životnému prostrediu, ale aby malo pozitívny vplyv aj na jeho finančné výdavky. Publikácia je zložená z troch samostatných častí, ktoré sú vložené v spoločnom obale.  Prvá ponúka pohľad na slovenskú domácnosť a na jej podiel na zaťažení životného prostredia, druhá je venovaná hospodáreniu v domácnosti.  V poslednej nájdete praktické rady a tipy, vďaka ktorým sa vaša domácnosť stane nielen zelenou, ale aj 3E - teda budete sa v nej správať ekonomicky, environmentálne a eticky. Tlačová verzia publikácie  bude distribuovaná najmä na podujatiach realizovaných v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ, aby sa však dostala k čo najširšiemu okruhu čitateľov sprístupňujeme ju aj v elektronickej verzii.
 

Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

Udržateľná spotreba a výroba