Zdieľanie dostane vaše sídlo ďalej! Využite ešte možnosť a zaregistrujte sa do Európskeho týždňa mobility 2017

06.09 2017,

Slovenské sídla sa spolu so svojimi partnermi môžu zapojiť do národnej kampane Európskeho týždňa mobility 2017 aktivitami zameranými na jej aktuálnu tému „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“ tým, že sa do 16. septembra 2017 zaregistrujú na jej oficiálnej webovej stránke www.eurotm.sk.

Podporia tým myšlienku udržateľnej mobility spolu s ďalšími 38 mestami a obcami, ktoré sa už dodnes ( 6. septembra 2017) oficiálne pripojili ku kampani. Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra a jeho súčasťou je  Deň bez áut ( 22. september). Do kampane sa môžu svojim tematickým podujatím zapojiť nielen samosprávy miest a obce, ale aj neziskové organizácie, inštitúcie a školy. Aktivity by mali podporovať prechod od individuálneho motorizmu k udržateľným formám prepravy obyvateľov po meste (pešia chôdza, bicykel, verejná doprava, zdieľanie áut, bike sharing, car sharing, carpooling a pod.). Národným koordinátorom kampane je z poverenia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).  Partnermi kampane sú akciová spoločnosť ARRIVA Slovakia, ktorá prevádzkuje mestskú a prímestskú verejnú dopravu na Slovensku v štyroch krajoch a Štátna ochrana prírody - Správa slovenských jaskýň.

V rámci národnej kampane ETM 2017 vyhlásili MŽP SR spolu s organizačným garantom – SAŽP aj v tomto roku Národnú súťaž o cenu ETM 2017. Zapojiť sa do súťaže je možné v troch kategóriách a to Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita. Cieľom organizátorov je zvýšiť motiváciu samospráv zapojiť sa do najväčšej kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility v Európe a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi sídlami na Slovensku. Samosprávy, ktoré majú záujem uchádzať sa o cenu sa môžu prihlásiť do súťaže najneskôr do 30. septembra 2017, po ukončení ETM 2017. Viac informácií o podmienkach prihlásenia do Národnej súťaže ETM 2017, vrátane prihlášky nájdete na adrese www.eurotm.sk. 

Akciová spoločnosť ARRIVA ako partner národnej kampane pripravila v rámci ETM výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl. Až päť tried má možnosť vyhrať autobusový zájazd so vstupom do jaskýň, ktoré sú v správe Štátnej ochrany prírody - Slovenskej správy jaskýň, ktorá do súťaže poskytla voľné vstupy pre výhercov. Výhercov budú vyberať komisie v jednotlivých dopravných spoločnostiach ARRIVA. Podrobné informácie budú zverejnené na webovej stránke spoločnosti www.arriva.sk

Vyhlásenie výsledkov Národnej kampane ETM 2017 a ocenenie víťazov Národnej súťaže ETM 2017 sa uskutoční v Trnave  25. októbra 2017. Podujatie bude súčasťou IX. ročníka národnej konferencie Cyklistická doprava - konferencia o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mestskej mobilite
 
 

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Doprava Podujatie