Zastupiteľstvo KSK schválilo akčný plán obnovy krajiny na tento rok

26.02 2019, TASR

Košice, 25. februára – Akčný plán programu obnovy krajiny Košického kraja na tento rok schválilo v pondelok Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK). Na jeho realizáciu je v krajskom rozpočte vyčlenených 100 000 eur, ďalších 66 000 eur je v rámci projektu financovaného cez eurofondy so zameraním na adaptačnú stratégiu na zmenu klímy a návrhy adaptačných opatrení.


Súčasťou akčného plánu je realizácia pilotného projektu revitalizačných opatrení na pozemku vo vlastníctve KSK s nákladmi 40 000 eur. K ďalším krokom patrí vznik funkcie koordinátora programu obnovy krajiny na Úrade KSK, ako aj vymenovanie krajského ochrancu vôd predsedom KSK. Deklarovaná je podpora zriadenia "vodných rád" pre prirodzené regióny a povodia.

,,Cieľom akčného plánu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2019 je vytvoriť, aktivovať a systémovo pripraviť podmienky na komplexnú realizáciu programu obnovy krajiny v nasledujúcich rokoch," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Program obnovy krajiny Košického kraja schválili krajskí poslanci vlani v októbri. Podľa neho majú obyvatelia kraja pod vedením miestnej a regionálnej samosprávy prevziať určitú mieru zodpovednosti za spravovanie intravilánu a extravilánu obce a zrealizovať opatrenia na svojom území, ktoré prispejú k zvýšeniu biodiverzity, ekologickej stability územia a pôdnej úrodnosti, a to najmä zvýšením vodozádržnej schopnosti krajiny. Zahŕňa to výsadbu zelene, stromoradí, remízok, zadržiavanie zrážkovej vody a podobne. Cieľom je podľa dokumentu tiež zvýšiť ochranu obyvateľov a ich majetkov pred zmenou klímy, ktorá sa prejavuje čoraz častejšími náhlymi a extrémnymi zmenami počasia. Zároveň sa má zlepšiť schopnosť krajiny odolávať suchým obdobiam zvyšovaním zásob podzemných aj povrchových zdrojov vody.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Dokumenty Mestské a vidiecke ŽP