Preskočit na obsah

Zástupcovia Slovenskej agentúry životného prostredia sa zúčastnili EEA – Eionet Day v Kodani

14.03 2023, Enviroportal

Zástupcovia odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce Slovenskej agentúry životného prostredia sa 1. marca 2023 zúčastnili podujatia EEA – Eionet Day, ktoré organizovala Európska environmentálna agentúra v Kodani po prvýkrát od začiatku svojej činnosti v roku 1994.

Cieľom EEA – Eionet Day bolo prispieť k postaveniu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a jej Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete – Eionet ako kľúčovej znalostnej základni pri podpore plnenia Európskej zelenej dohody, 8. environmentálneho akčného programu a ďalších iniciatív EÚ, podporiť implementáciu Stratégie EEA – Eionet na roky 2021 – 2030 posilniť vzájomnú spoluprácu v Eionet.Slovenský stánok na EEA – Eionet day 2023.

Vyzdvihnutá bola najmä úloha Eionet pri ovplyvňovaní a tvorbe environmentálnej politikyprínos EEA, ktorá je jedinou organizáciou svojho druhu v EÚ, dokonca na globálnej úrovni.

Počas podujatia členské a spolupracujúce krajiny EEA prezentovali svoje národné siete Eionet a tiež projekty, ktoré sú výsledkom spolupráce v sieti, formou národných stánkov.

Národnú Eionet SK prezentovali aj zástupcovia odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce.

V rámci slovenského stánku boli prezentované:

  • členské organizácie Eionet SK,
  • činnosť SAŽP,
  • ciele Envirostratégie 2030, ktoré určujú priority aj pre činnosť Slovenskej republiky v Eionet.

Podrobné informácie o stretnutí nájdete: https://www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet/meetings/eea-eionet-day/eea-eionet-day 

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Rezort MŽP SR