Preskočit na obsah

Zarastený Park Topoľčianky bude čoskoro minulosťou

03.10 2012, Enviroportal

Vďaka iniciatíve dobrovoľníkov združených v OZ Park Topoľčianky sa preberá k životu národná kultúrna pamiatka - Park Topoľčianky. Počas svojej krátkej existencie OZ sa podarilo prekopať všetky chodníky, opraviť vodný systém, kanáliky, podzemný aj povrchový systém dodávok vody, ktorý je unikátny svojim extrémne malým spádom a precíznosťou pôvodného vyhotovenia. Cieľom je postupná kultivácia všetkých častí parku.

Občianske združenie vzniklo začiatkom tohto roka v spolupráci s oficiálnym správcom majetku - Lesy, š. p. Avšak už takmer dva roky sú pravidelne organizované brigády zamerané na obnovu parku.
V rámci týchto brigád sa im podarilo vyčistiť a naplniť vodou dve jazierka, opraviť fontánu a upraviť niekoľko chodníkov, oddychových častí a zákutí parku. V súčasnosti sa dobrovoľníci sústreďujú na opravu zámockého kúpaliska, ktoré je najzaujímavejším článkom tajuplného vodného systému. V minulosti slúžilo jazierko ako kúpalisko zámockých pánov a bolo napájané tromi zdrojmi vody - povrchovým parkovým vodným systémom, prameňom z doliny pri kúpalisku a prepadom zo starého vodojemu pri ceste na Babylon.

Všetky tieto aktivity boli urobené bez akýchkoľvek finančných zdrojov, čisto na základe dobrovoľnosti členov OZ Park Topoľčianky. Príjmami občianskeho združenia sú zatiaľ len ročný členský príspevok a jednorazový príspevok na nákup náradia od Slovenských elektrární, a. s. Založenie občianskeho združenia by malo viesť k možnosti získavať ďalšie finančné prostriedky predovšetkým na nákup náradia a stavebného materiálu.  

Z histórie parku

Park sa nachádza v tesnej blízkosti neskorogotického kaštieľa. Jeho základy položil v 16. storočí  Ján Topoľčiansky Turkobijec z Topoľčian, ale skutočnú podobu mu dali až Keglevichovci. Ján Nepomuk Keglevich v rokoch 1818 - 1825 prestaval kaštieľ z bývalej pevnosti na klasicistický palác a popritom skultivoval aj park. Najstaršie okrasné dreviny pochádzajú z rokov 1800 až 1810 a množstvo exemplárov v parku je z čias francúzskeho záhradníka G. Gilemonta, ktorý renovoval park v 60. rokoch 19. storočia. Na území parku sa nachádza viac než 300 druhov drevín, medzi nimi zbierka javorov, céder libanonský, sekvoj, gingko dvojlaločné alebo buk červenolistý. Celý park dotvára spletitý systém chodníkov, zákutí, romantické jazierka a záhradné stavby.

Viac informácií: www.parktopolcianky.skwww.facebook.com

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Mimovládne organizácie Mestské a vidiecke ŽP