Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Zálohovanie láme rekordy: 70-percentnú návratnosť dosiahlo za desať mesiacov

22.11 2022, Enviroportal

Zálohovanie nápojových obalov sa na Slovensku ujalo rýchlejšie, než predpokladali prvotné analýzy. Slovensku sa darí nielen vyzbierať rekordné množstvo nápojových obalov, rozširovať odbernú sieť a znížiť množstvo voľne pohodeného odpadu, ale v neposlednom rade sme aj inšpiráciou pre ďalšie európske krajiny.

1. Návratnosť obalov dosahuje 70 %""

Pre prvý rok zálohovania bola zákonom stanovená povinnosť dosiahnuť návratnosť zálohovaných obalov aspoň 60 %. Už teraz, pred koncom roka vieme povedať, že zálohovaním na Slovensku sme tento rok zákonný cieľ presiahli a vyzbierali až 70 % všetkých plastových fliaš a plechoviek uvedených na trh.

„Obyvatelia Slovenska svojim prístupom k zálohovaniu dokazujú, že im záleží na prírode a životnom prostredí. Prekonávame zákonné ciele návratnosti už v prvom roku zálohovania a to do konca júna boli na trhu aj nezálohované obaly, ktoré sa dopredávali v rámci prechodného obdobia,“ zhodnotila dosiahnutie cieľov Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy komunikáciu Správcu zálohového systému.

2. Nápojové obaly v triedenom zbere výrazne klesli

Zálohovanie nielen pomáha znížiť množstvo voľne pohodeného odpadu v prírode, ale preukázateľne aj motivuje spotrebiteľov nápojové obaly nosiť na odberné miesta – naspäť do obchodu.  

Vyplýva to z výsledkov analýz OZV NATUR-PACK v roku 2022, ktoré preukázali, že výrazne kleslo množstvo plastových fliaš aj plechoviek v triedenom zbere, a to o viac ako 86% v hmotnostných aj objemových ukazovateľoch.  Na základe týchto údajov a tiež dát o rastúcom počte odovzdaných zálohovaných nápojových obaloch môžeme konštatovať, že zálohovanie na Slovensku skutočne funguje.

3. Slovenský zálohový systém inšpiruje ďalšie krajiny

Vďaka úspešnému zavedeniu zálohovania, v rekordne krátkom čase, a tiež pre vysokú návratnosť obalov, sa Slovensko stáva krajinou, ktorá inšpiruje ostatných na ceste k zavedeniu zálohovania.

Máme za sebou množstvo stretnutí a zahraničných návštev s predstaviteľmi Škótska, Írska, Slovinska či Portugalska,“ hodnotí Lucia Morvai.

Veľkým úspechom je nedávne spustenie zálohového systému na Malte, ktoré využilo IT riešenia vytvorené pre slovenský zálohový systém.

„Zálohové systémy sa neustále rozvíjajú, výmena skúseností a prijímanie inovatívnych riešení je základom úspechu na ceste k úplnej cirkularite nápojových obalov. Slovensko je toho dôkazom,“ vysvetľuje Lucia Morvai.

4. Rozširujeme možnosti odberných miest

Zákon stanovuje, že každý zálohovaný obal sa musí vrátiť naspäť do predajne. Už dnes máme registrovaných takmer 3.000 odberných miest, kde môžu zákazníci vrátiť zálohované plastové fľaše a plechovky. Správca zálohového systému však pripravuje aj riešenia vrátenia obalov na alternatívnych miestach.

„Uvedomujeme si, že základom úspechu zálohovania je, aby bol široko dostupný a pohodlný pre spotrebiteľov. Vďaka týmto snahám sa už v prvom roku môžeme pochváliť pilotnými spoluprácami zálohovania v rámci pitného režimu vo firmách, v aquaparkoch, na rôznych festivaloch či menších eventoch. Veľkým úspechom je spustenie dobrovoľného odberného miesta na čerpacej stanici a v nasledujúcom roku pribudnú ďalšie“ vymenúva Lucia Morvai.

Počet registrovaných odberných miest sa blíži k trom tisíckam. Aktuálna mapa je k dispozícii na www.slovenskozalohuje.sk.

Konečné percento vrátených obalov za rok 2022 bude známe po uzavretí kalendárneho roka, najneskôr do 28.2.2023.

Fakty o zálohovom systéme

  • začal fungovať 1. januára 2022;
  • zálohujú sa všetky plastové a kovové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu;
  • zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“;
  • výška zálohu je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov;
  • spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 15 eurocentov, je uvedený na cenovke alebo výveske oddelene;
  • záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení nápojových obalov na odberné miesto, výška zálohu teda nemá vplyv na cenu nápojov;
  • nápoje sa vracajú do odberného automatu – zálohomatu vo väčšom obchode, alebo v prípade menších potravín pri pokladni, kde sa načítajú cez ručný skener;
  • zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom a čitateľným čiarovým kódom;
  • do zálohového systému je zaregistrovaných 3000 odberných miest.

Zdroj: Správca zálohového systému

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Odpady