Zákon o ochrane prírody a krajiny musí platiť pre všetkých,apelujú vedci SR a ČR

29.10 2019, TASR

Banská Bystrica, 28. októbra – S výzvou na podstatné posilnenie informovaného, zákonného a účinného rozhodovania vo veciach ochrany prírody a krajiny v SR sa v pondelok obrátilo na vládu a parlament 39 vedcov zo Slovenska i Českej republiky.


TASR o tom informovali Peter Urban z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ján Topercer z Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Blatnici.

,,Zdôrazňujeme v nej, že ochrana prírody a krajiny sa v súčasnosti stáva existenčne dôležitým verejným záujmom. Na váhe jej pridáva jednak tlak globálnych problémov, ako kritické zmeny klímy a extrémne tempo vymierania druhov, a jednak ťah 'záchrannej siete' národných parkov a iných chránených území pri zmierňovaní ich dosahov," tlmočia za seba i kolegov Urban a Topercer.

Podľa nich zložitosť a naliehavosť týchto problémov robí z ochrany prírody a krajiny odbor, ktorý čoraz viac závisí od dostupnosti a kvality výsledkov výskumu a monitoringu.

Ako Urban pripomína, podľa zákona musia rozhodnutia a stanoviská vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci, z najnovších poznatkov spoločenských, prírodných a technických vied a tiež dbať na jeden z ústredných princípov práva EÚ - princíp predbežnej opatrnosti.

,,Vedcov ako producentov a zároveň kritických preskúmavateľov vedeckých poznatkov sa preto citlivo dotýka neubúdajúce množstvo prípadov, keď orgány verejnej moci na tieto princípy viac či menej nedbajú, a ako ničivo táto nedbanlivosť vplýva na našu prírodu a spoločnosť," zdôrazňuje Topercer s tým, že sa tak deje práve v roku, keď si pripomíname storočnicu inštitucionalizovanej štátnej ochrany prírody na Slovensku.

Vládu a Národnú radu SR vedci žiadajú, aby systémovo, účinne a transparentne riešili nahromadené problémy, posilnili personálne kapacity v rezorte odborne a morálne kompetentnými ľuďmi, zabránili konfliktom záujmov a zabezpečili, aby aj v ochrane prírody a krajiny zákon platil pre všetkých rovnako.

Copyright © TASR 2019
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody