Začalo sa zimné sčítavanie kormoránov

16.01 2012, MŽP SR

Začalo sa zimné sčítavanie kormoránov

Prispieť k lepšiemu poznaniu zimnej početnosti kormorána veľkého na Slovensku a napríklad aj stanoviť predpoklady vzniku škôd - to je cieľom zimného sčítania kormoránov. Kormorány, ktoré sú chráneným druhom totiž v rybných revíroch často spôsobujú aj škody na rybách.

Vodné vtáky sa počas uplynulého víkendu spočítavali na celom území Slovenska - na všetkých vodných tokoch a plochách. V minulom roku bolo na Slovensku takto sčítaných cca 7 700 kormoránov.

V rámci projektu financovaného z EÚ tieto vtáky spočítava rezortná organizácia ministerstva životného prostredia - Štátna ochrana prírody v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko a Slovenským rybárskym zväzom. Výsledky sčítania budú k dispozícii začiatkom mája.

Kormorány spravidla spočítavajú uprostred zimy, keď sa vodné vtáctvo sťahuje zo svojich hniezd do južnejších oblastí a vo vysokých koncentráciách sa zhlukuje na nezamrznutých vodných plochách.

Copyright © MŽP SR 2019

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody