Preskočit na obsah

Začala sa obnova rozsiahleho močiara na Dunaji

31.01 2012, MŽP SR

Začala sa obnova rozsiahleho močiara na Dunaji

Vybudovanie objektov pod čerpacou stanicou Dedinský ostrov pre zabezpečenie prepravy vody pôvodnými Dunajskými ramenami do oblasti jedného z najrozsiahlejších močiarov na slovenskej strane Dunaja - Istragov. S týmito revitalizačnými prácami začala dnes rezortná organizácia ministerstva životného prostredia Vodohospodárska výstavba, v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením BROZ. Financujú sa z medzinárodného projektu LIFE Ochrana vtáctva Podunajska.

Ich cieľom je aspoň čiastočne obnoviť vodný režim v oblasti Istragov, ktorý sa tak opätovne môže stať útočiskom veľkého množstva vtákov. Tie by tu mohli nájsť vhodné úkryty na hniezdenie, dostatok potravy a miesta pre zastávky počas dlhých migrácií v jarnom a jesennom období.

V minulosti bol tento močiar útočiskom a hniezdiskom vzácnych druhov vtákov. Po výstavbe spred 20-tich rokov oblasť vyschla, je zarastená burinou a inváznymi rastlinami. Problém vyrieši transport vody do oblasti, a to prekopaním a prehĺbením hlavného ramena, úpravou cesty, vybudovaním rúrového priepustu i vykopaním zimovísk pre ryby. Umelé zavodňovanie umožní revitalizáciu močiara Istragov a vytvorí tak vhodné podmienky pre vtáctvo.

Súčasný obraz vyschnutého močiara môžu vidieť návštevníci Dunajských luhov, keď sa pri prechádzkach zastavia na mieste, ktoré kedysi prekypovalo životom. Pôvodne bohatý a rozsiahly riečny biotop s mozaikami tŕstia, otvorených vodných plôch a rôznymi typmi močiarov je od roku 1992 väčšinu roka takmer bez vody.

Copyright © MŽP SR 2023

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Projekty, dotácie