WWF varuje: Plánované projekty vodných elektrární môžu poškodiť prírodu a životné podmienky miestnych komunít

02.02 2018,

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí Svetový fond na ochranu prírody (WWF) varuje, že mnohé projekty vodných elektrární plánované v krajinách dunajského regiónu môžu vážne poškodiť biotopy vzácnych a ohrozených druhov. Za posledných 150 rokov sme v povodí Dunaja stratili približne 80 % mokradí a tým sme prišli o dôležité služby, ktoré nám príroda poskytuje. WWF považuje za dôležité, aby energetické riešenia zohľadňovali aj vplyvy na životné prostredie a ľudí. Prínos mokradí je obrovský. Okrem veľmi bohatej biodiverzity zmierňujú negatívne vplyvy zmeny klímy a chránia milióny ľudí pred záplavami. Zároveň dokážu čistiť vodu, poskytujú potravu, drevo, biomasu a miesto pre rekreáciu a príležitosti pre rozvoj miestnych služieb. 
 
V povodí rieky Dunaj sa nachádzajú celosvetovo významné mokrade vrátane druhovo bohatej delty Dunaja a biosférickej rezervácie Mura-Dráva-Dunaj. Výstavba malých vodných elektrární však ohrozuje rieky vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy, kde miestne komunity a mimovládne organizácie vyvíjajú nemalé úsilie, aby ich zachránili. 
 
Na rieke Dráva v Chorvátsku sa plánujú dve veľké vodné elektrárne Molve 1 a Molve 2. Ich výstavba by priamo zasiahla až 30 km dlhý úsek rieky. Dráva je súčasťou európskej sústavy Natura 2000 a zároveň cezhraničnou biosférickou rezerváciou UNESCO. Avšak od prameňa v Taliansku je pod tlakom až 22 vodných elektrární. WWF a ďalšie organizácie zoskupené do koalície "Drava League" vyzvali chorvátsku vládu, aby opätovne zvážila svoje rozhodnutie, nakoľko výstavba by ohrozila najhodnotnejší úsek rieky.
 
V decembri odvolací súd v Bukurešti zrušil povolenia na výstavbu série vodných elektrární, ktoré by zničili rieku Jiu v srdci národného parku Jiu Gorge. Projekt trval 12 rokov a žiadna rumunská autorita nebola dostatočne silná, aby ho zastavila. Prípad sa vrátil do verejnej diskusie v roku 2017 po tom, čo viac ako 30.000 ľudí podpísalo petíciu na zastavenie prác. Napriek tomu je budúcnosť projektu stále nejasná.
 
Slovensko nie je výnimkou. Nedávno WWF Slovensko kritizoval nedostatočný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie v prípade malej vodnej elektrárne Hronský Beňadik a podporil podanie súdnej žaloby. „Výstavba elektrárne môže negatívne ovplyvniť populácie prúdomilných rýb v oblasti Stredný tok Hrona, ktorá bola nedávno zaradená do sústavy Natura 2000, pretože by sa úplne zmenil charakter vodného prostredia z tečúcej vody na stojatú. Elektráreň tiež vytvorí bariéru brániacu migrácii rýb. Opomenutie zhodnotenia týchto vplyvov na chránené druhy územia európskeho významu je samo o sebe porušením európskej Smernice o biotopoch,“ upozorňuje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.
 

Odkazy:
Zdroj: WWF Slovensko
 

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Mimovládne organizácie Ochrana prírody Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni