Preskočit na obsah

WWF reaguje na otvorený list Gemerského regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov predsedovi Národnej rady SR

31.07 2017,

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) reaguje na otvorený list Gemerského združenia vlastníkov neštátnych lesov predsedovi Národnej rady SR, ktorým sa nepozdáva, aby o súkromnom majetku rozhodoval niekto cudzí. V liste sa zároveň ohradzujú voči organizácii WWF, ktorá vo vyhlásení z 11. 7. 2017 vyzýva vládu, aby zobrala varovanie Výboru pre svetové dedičstvo UNESCO vážne a prijala konkrétne opatrenia na ochranu Karpatských bukových pralesov a plnila záväzky stanovené pred 10 rokmi.


WWF je reakciou Gemerského regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov prekvapená, keďže neštátnych vlastníkov lesa považuje za partnerov pri presadzovaní myšlienok rozumného využívania lesov. Navyše reakcia prichádza od vlastníkov, ktorí sa sami zaviazali k takémuto hospodáreniu pri certifikácii lesov podľa princípov FSC, ktoré WWF dlhodobo presadzuje. Jedným z princípov FSC je aj ochrana tzv. lesov s veľkým spoločenským významom, medzi ktoré sa radia aj pamiatky zapísané do zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Hospodárenie v týchto lesoch by malo byť také, aby pri ňom nedochádzalo k poškodzovaniu hodnôt, pre ktoré sú tieto lesy považované za významné.

Vo vyhlásení z dňa 11. 7. 2017 sme uviedli, že nejasné okolnosti spravovania lokality UNESCO Karpatské bukové lesy a prírodné lesy Európy na Slovensku vedú ku konfliktom s vlastníkmi vzhľadom k ich oprávneným požiadavkám v týchto lokalitách. Viackrát sme pritom zdôraznili, že komunikácia s vlastníkmi je nevyhnutná pre efektívnu ochranu a udržateľné využívanie lesov na Slovensku. Pevne veríme, že zachovanie lesov v dobrom stave je spoločným záujmom ochrancov prírody aj vlastníkov lesov. Avšak na spôsobe, ako tento cieľ dosiahnuť sa musí dohodnúť celá spoločnosť. Lesy totiž poskytujú okrem dreva aj ďalšie služby pre spoločnosť, ako napr. zadržiavanie vody, produkciu kyslíka, biodiverzitu, prostredie pre šport a rekreáciu a pod. Pokiaľ je v záujme spoločnosti (štátu) limitovať využívanie lesov, či už z titulu ochrany prírody, alebo z iných dôvodov, súkromným vlastníkom lesa patrí náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania.

Ako v iných demokratických krajinách, tak i na Slovensku má právo občan, združenie či iný subjekt vyjadriť svoj názor, čo zaručuje Ústava SR. WWF patrí medzi najväčšie nezávislé odborné, celosvetovo rešpektované organizácie, za ktorou stojí 5 miliónov podporovateľov a má zastúpenie vo viac ako 100 krajinách sveta. Ochrana lesa patrí k celosvetovým prioritám WWF, pričom na Slovensku ide najmä o ochranu najvzácnejších prírodných lesov, podporu zodpovedného hospodárenia v lesoch a podporu systému ochrany prírody, ktorý je ekonomicky udržateľný z hľadiska miestnych komunít.
WWF privíta akúkoľvek iniciatívu, ktorá povedie k spolupráci pri ochrane najcennejších prírodných hodnôt na Slovensku.

Zdroj: WWF Slovensko

Copyright © 2021

Súvisiace články

Značky

Les Mimovládne organizácie