Preskočit na obsah

WWF chráni prírodu už 60 rokov

30.04 2021, Enviroportal

„Pri príležitosti 60. výročia založenia World Wildlife Fund (WWF) volá najväčšia ochranárska organizácia na svete po naliehavých riešeniach globálnej klimatickej a prírodnej krízy a zabezpečení udržateľnej budúcnosti pre všetkých. Spolu s vládami, biznisom a komunitami musíme v nasledujúcich 10-tich rokoch dosiahnuť viac, ako sme dosiahli za posledných 60 rokov,“ uviedol Marco Lambertini, generálny riaditeľ WWF International.

WWF je už viac ako 60 rokov v popredí globálneho úsilia o ochranu prírody a je priekopníkom v oblasti inovatívnych iniciatív, ktorých výsledky sú badateľné dodnes od podpory zakladania svetoznámych chránených oblastí, ako napr. Národný park Galapágy, najväčšia chránená oblasť oceánu s rozsahom 1,5 km2 pri Antarktíde, národné parky v sopečných oblastiach v Ekvádore či  Rwande, až po ochranu ikonických druhov vrátane pánd, tigrov, nosorožcov a slonov čo dáva týmto druhom a mnohým ďalším šancu na prežitie.

Aktivity WWF stoja na vedeckých poznatkoch. Vďaka globálnej sieti  a rozmanitým partnerstvám sa WWF zaoberá širokým spektrom environmentálnych výziev. Okrem konkrétnych ochranárskych sa aktivít tiež venuje zavedeniu prvých environmentálnych značiek na svete pre potraviny a spotrebné výrobky (napr. FSC) a presadzovaniu prijatia globálnych dohôd o mokradiach (Ramsarská konvencia), obchod s ohrozenými druhmi (CITES), ochrane klímy a biodiverzity a  aktuálne o plastoch v prírode.

„Naše pôsobenie je možné len vďaka spolupráci s partnermi a podporovateľmi a spájaniu síl s našimi súputníkmi v environmentálnom hnutí. Ďakujeme miliónom ľudí, ktorí nám dôverujú a podporujú nás, ako aj spolupracovníkom a tisícom zamestnancov WWF po celom svete minulým i súčasným za 60 rokov vášne a odhodlania,“ uviedol Lambertini.

Začiatky WWF siahajú do roku 1961, kedy malá skupina významných angažovaných prírodovedcov poukazovala na potrebu ochrany živočíchov a stala sa známa ikonickou pandou symbolom nádeje, že ľudia a príroda môžu žiť v harmónii. Postupne sa WWF začala venovať ochrane prírody a udržateľnému rozvoju systematicky, zamerala sa na ochranu voľne žijúcich živočíchov, lesov, oceánov a sladkovodných ekosystémov a sústredila sa na hlavné príčiny straty biodiverzity, vrátane spôsobu výroby energie a potravín, transformácie ekonomiky, ozelenenia investícií  a zlepšenia riadenia prírodných zdrojov.

V súčasnosti WWF pôsobí v takmer 100 krajinách sveta a podporuje ju vyše 35 miliónov ľudí. Na Slovensku WWF pôsobí od roku 2014, no ako samostatná pobočka od roku 2019. Tím WWF Slovensko sa sústreďuje na tri oblasti – na ochranu lesov, a to vrátane ochrany pralesov či iných vzácnych lesov, ako aj presadzovanie prírode blízkeho hospodárenia v hospodárskych lesoch. V oblasti ochrany vôd sa sústreďuje na revitalizáciu riek, riečnej nivy a mokradí a spriechodňovanie  riek prostredníctvom odstraňovania bariér. V oblasti ochrany živočíchov sa zameriava na ochranu ohrozených druhov, na ochranu šeliem a ich migračných trás a  podporu riešení, ktoré zlepšia spolužitie medzi človekom a šelmami.

„WWF Slovensko pôsobí iba krátko, ale i za ten čas sa nám podarilo ochrániť aspoň časť našej úžasnej prírody a vytvoriť partnerstvá, ktoré ma napĺňajú nádejou. Myslím, že čoraz viac chápeme, že naše zdravie a budúcnosť závisí od zdravia našej prírody. Veľmi si cením každú iniciatívu, či krok, ktorý prispieva k lepšiemu prostrediu,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Zdroj: WWF Slovensko

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni