Preskočit na obsah

Výzva pre subjekty zainteresované do implementácie nariadenia o E-PRTR ...

28.04 2021, Enviroportal

Európska komisia vydala výzvu pre subjekty štátnej správy, prevádzkovateľov priemyselných podnikov, konzultačné a poradenské firmy, mimovládne organizácie a ostatných zainteresovaných k vyplneniu cieleného dotazníka pre subjekty zainteresované do implementácie nariadenia o E-PRTR, alebo užívajúce výstupy informačných systémov E-PRTR, alebo národného registra znečisťovania.

Európska komisia aktuálne posudzuje efektívnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/166 o E-PRTR. V rámci tejto revízie nariadenia o E-PRTR Európska komisia víta názory všetkých subjektov, ktoré sú zapojené či už do procesu implementácie samotného nariadenia o E-PRTR, alebo využívania údajov z E-PRTR, alebo slovenského národného registra znečisťovania.

Dotazník môže vyplniť ktorýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, inštitúcia, združenie, organizácia. Otázky na vyplnenie sa generujú zo základného súboru otázok podľa druhu inštitúcie/subjektu, ktorý si účastník dotazníka na začiatku zvolí.

Odpovede budú slúžiť EK ako cenný zdroj informácií zo všetkých členských štátov EÚ pre účely revízie nariadenia s cieľom zlepšiť a zefektívniť všetky procesy, ktoré prebiehajú v rámci implementácie tohto nariadenia.

Dotazník je prístupný v angličtine, on-line do 30. apríla 2021 vrátane.

Viac informácií: Dotazník

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

IPKZ