Preskočit na obsah

Výzva na zelené projekty pre neziskové organizácie

13.02 2012, Enviroportal

Výzva na zelené projekty pre neziskové organizácie

Košice - Program malých grantov Globálneho fondu životného prostredia v SR (GEF SGP) a Košický samosprávny kraj organizujú k najnovšej výzve národného grantového programu na podporu zelených projektov bezplatné informačné semináre určené laickej a odbornej verejnosť.

Cieľom seminárov je oboznámiť záujemcov s národnou stratégiou, príkladmi podporiteľných projektov, podmienkami spolufinancovania ako aj administratívnymi postupmi pri predkladaní zámeru. Obdobné informačné podujatia sa uskutočnia v Košiciach, Banskej Bystrici, Prešove a Žiline.

Uzávierka na predkladanie projektových zámerov je 19. marca. V rámci programu malých grantov GEF SGP na Slovensku sa tento raz prerozdelí vyše 750-tisíc amerických dolárov. Maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt môže dosiahnuť 50 000 USD.

Cieľom aktuálneho národného grantového programu je podporiť projekty na ochranu ekosystémov a ich udržateľné využívanie v prirodzenom i mestskom prostredí. O finančný príspevok sa môžu prihlásiť aj návrhy, ktoré prispejú k zvyšovaniu povedomia obyvateľstva o negatívnych vplyvoch klimatických zmien a perzistentných organických látok (POPs) na ľudské zdravie a zapoja občanov do aktivít na zníženie skleníkových plynov alebo zneškodnenie POPs. Zadávatelia ďalej očakávajú námety na redukciu znečistenia vôd na Slovensku, účinnú prevenciu pred povodňami či zlepšenie manažmentu a udržateľného využívania krajiny i prírodných zdrojov.

Viac informácií: http://sgp.undp.sk/

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie