Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

26.07 2019,

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a využívanie vôd
Prijímateľ: Samospráva
Dátum vyhlásenia: 28. 6. 2019
Dátum uzavretia: 31.7. 2019
Viac informácií: http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Vyzvy/V%C3%BDzva_BK_2019.pdf


Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Výzvy